22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މޭގަން މާކްލް

ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ މޭގަން: އެއްބަފާ ދައްތަ

  • މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މޭގަންއާއި ބެހޭގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 19:56 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ކވ. ސަމަންތާ، ތޯމަސް، މޭގަން. -- ޓީއެމްޒީ

ބައްޕަ މަރުވެއްޖެނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އޭނާގެ އެއްބަފާ އަންހެން ކޮއްކޮ އަދި ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލް ކަމަށް ސަމަންތާ މާކްލް ބުނެފިއެވެ.

ސަމަންތާ ބުނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ތޯމަސް، މޭގަން ދެކެ އެހާ ލޯބިވުން އެއީ ލަދު ގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނީ ޝާހީ އާއިލާއިން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޝާހީ އާއިލާއިން ލަދުގަންނަން ޖެހެނީ ކީއްވެކަމެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މޭގަން އާއި މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނޯންނަ އެއްބަފާ ބޭބެ ތޯމަސް ޖޫނިއަރ އަދި އެއްބަފާ ދައްތަ ސަމަންތާ މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މޭގަންއާއި ބެހޭގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. މިވާހަކަތައް އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނީ ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނަން އުޅުނު ދުވަސްވަރުގައެވެ. ތޯމަސް ޖޫނިއަރ ވަނީ ޝާހީ ކައިވެނި ހުއްޓާލަން އެދޭ ކަމަށާއި މޭގަންއާ ކައިވެނި ނުކުރުމަށް ހެރީގެ ކިބައިން އެދޭކަމަށް ބުނެ ހެރީއަށް ސިޓީވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ފަހުން މޭގަން އާއި ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް އާދޭސް ކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަމަންތާއާއި ތޯމަސް ޖޫނިއަރއަށް ޝާހީ ކައިވެންޏަށް ދައުވަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މޭގަންގެ ބައްޕަ ތޯމަސް މާކަލްއަށް ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރި ނުވެވުނީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި މޭގަންގެ މަންމަ ބައިވެރިވިއެވެ. ޓީއެމްޒީއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މޭގަންގެ ބައްޕަ މިހާރު  އުޅެނީ ބަލިވެ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސަމަންތާ، މޭގަންއާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ޒާތީވެގެން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކެއްކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް