16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބަރބަރީ

ބަރބެރީ އިން 28 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އަންދާލައިފި

  • ބަރބެރީގެ 500 އައުޓްލެޓް 50 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ހުރޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 17:17 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ަބަރބެރީ ކުންފުނީގެ އައުޓްލެޓެއް -- އާކައިވް

މަޝްހޫރު ބަރބެރީ ކުންފުނިން އެ ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑް އިމޭޖް ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ބުނެ ނުވިކި ހުރި 28.6 މިލިއަން ފައުންޑަށްވުރެ ގިނަ މުދާ އަންދާލައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އަންދާލާފައިވާ މުދާތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވިކި ހުރި އެތައް ހެދުންތަކަކާއި ޒިނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ އިތުރުން ސެންޓުތައް ހިމެނެއެވެ. މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 6 އިންސައްތައިގެ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މަޝްހޫރު ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ނުވިކި ހުންނަ މުދާތައް އަންދާލަނީ އެ އެއްޗެހި އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކުމާއި އެ މުދާތައް އެހެން ފަރާތްތަކުން ވަގަށް ނެގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ.

މި އަހަރުގެ މަރޗް މަހު 31 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ 5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 413 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ފައިދާ ލިބިފައެވެ.

ބަރބެރީ ކުންފުނިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އުފައްދަނީ ޓްރެންޗް ކޯޓުތަކާއި ފެޝަން އެކްސެސަރީސްއާ އަވިއަނުގެ އިތުރުން ސެންޓެވެ.

ބަރބެރީގެ 500 އައުޓްލެޓް 50 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ހުރެއެވެ. ބަރބެރީގެ އައުޓްލެޓްތައް ހުންނަ ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ، އެމެރިކާ، މެލޭޝިއާ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، އިންޑިއާ އަދި ގަތަރެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ތުއްތުނާ

6 މަސް ކުރިން

ފަގީރުންނަށް ބަހާލަން ނުކެރުނު............. ދަހިވެތި ކަމުގައި.......

1
0