23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު

ތޯރިގް ވިދާޅުވަނީ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ރަނގަޅު ކަމަށް، އެކަމުގެ ހަގީގަތް ދިމާ އިދިކޮޅު!

  • މޫޑީސް އިން ދީފައި ވަނީ ބީޓޫއެއް
  • މިއީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ރަގަޅު ރޭޓީންގއެއް ނޫން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 12:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ހުޅުވިފައިވާކަން މޫޑީސް އާއި ފިޗްގެ ރޭޓިންގތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެންގިގެންދާ ކަމަށް އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތްދިނުން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން  ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ހުޅުވިފައި ހުރި ވާހަކަ ބޭރުގެ ރީސަރޗު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ ވަކި ދަރަޖަތަކެއް ދީފައި. ފިޗް އިން މިވަނީ ބީ ޕްލަސްއެއް ދީފައި. މޫޑީސް އިން މިވަނީ ބީޓޫއެއް ދީފައި. ރެޓިންގ ކުންފުނިތަކުން އައިސް ގްރޭޑް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން," ތޯރިގް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް އޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު މޫޑީސްގެ ބީޓޫ ކްރެޑިޓް ރޭޑިންގް އިން އަންގައިދެނީ ރާއްޖެއަކީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ރިސްކުތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއްގެ ގޮތުގައެއް ސިފައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިރޭޓީންގގައި ރާއްޖެއިން ނަގާ ލޯންތަކާއި ވިއްކާ ބޮންޑުތަކަށް ވެސް ބޮޑު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ އެފަރާތުން ދޭ ލޯނު ނަގަނީ ބޮޑު ކްރެޑިޓް ރިސްކެއް ހިމެނޭ ގައުމަކަށް ވުމުންނެވެ. އަދި ލޯނު ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ހޯދުމަށް ވެސް ރާއްޖެއަށް މި ރޭޓިންގ އޮތުމުން އެއްވެސް ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

މޫޑީސްގެ ރޭޓިންގ ތަފްސީލު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް