23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު

ތޯރިގް ވިދާޅުވަނީ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ރަނގަޅު ކަމަށް، އެކަމުގެ ހަގީގަތް ދިމާ އިދިކޮޅު!

  • މޫޑީސް އިން ދީފައި ވަނީ ބީޓޫއެއް
  • މިއީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ރަގަޅު ރޭޓީންގއެއް ނޫން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 12:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ހުޅުވިފައިވާކަން މޫޑީސް އާއި ފިޗްގެ ރޭޓިންގތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެންގިގެންދާ ކަމަށް އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހިދުމަތްދިނުން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންވަޔަރމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން  ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މާހައުލު ހުޅުވިފައި ހުރި ވާހަކަ ބޭރުގެ ރީސަރޗު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ ވަކި ދަރަޖަތަކެއް ދީފައި. ފިޗް އިން މިވަނީ ބީ ޕްލަސްއެއް ދީފައި. މޫޑީސް އިން މިވަނީ ބީޓޫއެއް ދީފައި. ރެޓިންގ ކުންފުނިތަކުން އައިސް ގްރޭޑް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން," ތޯރިގް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް އޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު މޫޑީސްގެ ބީޓޫ ކްރެޑިޓް ރޭޑިންގް އިން އަންގައިދެނީ ރާއްޖެއަކީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ރިސްކުތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއްގެ ގޮތުގައެއް ސިފައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިރޭޓީންގގައި ރާއްޖެއިން ނަގާ ލޯންތަކާއި ވިއްކާ ބޮންޑުތަކަށް ވެސް ބޮޑު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ އެފަރާތުން ދޭ ލޯނު ނަގަނީ ބޮޑު ކްރެޑިޓް ރިސްކެއް ހިމެނޭ ގައުމަކަށް ވުމުންނެވެ. އަދި ލޯނު ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ހޯދުމަށް ވެސް ރާއްޖެއަށް މި ރޭޓިންގ އޮތުމުން އެއްވެސް ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

މޫޑީސްގެ ރޭޓިންގ ތަފްސީލު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް