12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ފުޓުބޯޅަ

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވާން ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

 • ވެލެންސިޔާ ވަނީ އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އޭއެފްސީ ކަޕަށް ދަތުރުކޮށްފަ
 • ފުރަތަމަ ލެގުގައި ވެލެންސިޔާ ނުކުންނާނީ ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް
 • ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:25 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


ވެލެންސިޔާ އިން އެފްއޭކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށާއި އޭއެފްސީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކްލަބު ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޓާފް ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުންތައް ފެށިއިރު، މިއަހަރު ވެސް އެޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ކީޕަރު ޓްރެއިނަރު މުހައްމަދު އިގުބާލް އެވެ. އަދި އޭނާއާ އެކު އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) އެވެ.

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުންތައް ފެށިއިރު، މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅޭނެ އެވެ. މި ދެޓީމް ބައްދަލުކުރާ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗް ކުޅޭނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު މާލޭގަ އެވެ. ވެލެންސިއާ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ޕްލޭއޮފް ގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ކޮލަމްބޯ ކުޅެ މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ. ޕްލޭއޮފް އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 21 އަދި 28 ގައެވެ

މިއަހަރުގެ ސީޒަންގައި ވެލެންސިއާއާ ގުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ ބީޖީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުނު އިބްރާހިމް ޝިޔާމް (ދޮނާ) އާއި ވިކްޓަރީ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ތައްތި) އާއި ގޯލްކީޕަރު ތޮލާލް ހަސަން އާއި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އޮމޮދޫ ވެސްޓް އަދި ނިއު އަށް މިދިޔަ ސީޒަންގައި ކުޅުނު މުހައްމަދު މުސްލިހު އެވެ

ވެލެންސިއާ ދޫކޮށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އާއި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އަދި މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ހިމެނެއެވެ

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް އެފްއޭއެމްއިން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް