19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އެފްއޭއެމް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުލަބް ލައިސަންސް ދެނީ

  • ކުލަބް ލައިސަންސް ތައާރަފް ކުރާނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއަ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުލަބް ލައިސަންސް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ. 

އެފްއޭއެމުން ބުނީ ކުލަބް ލައިސެންސްގެ ބޭސިކް ޝަރުތު ހަމަވާ ކުލަބުތަކަށް އޭޕްރީލް މަހު ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސާ ބެހޭ ގޮތުން އޭއެފްސީގެ މެންބަރު އެސޯސިއޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ޓީމެއް މިއަންނަ މަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ދިޔަ އަހަރުވެސް އޭއެފްސީގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އައިސް ކުލަބް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުލަބްތަކާ އެކު ވަނީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކުލަބް ހިންގުމުގައި ރަނގަޅު މެނޭޖްމެންޓްގެ އޮނިގަނޑެއް އޮތުމާއި، ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި "އޭ" ލައިސަންސް ކޯޗުން ތިބުމުގެ އިތުރުން، މާލީ ރަނގަޅު އޮނިގަނޑެއް އޮތުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޝަރުތު ހަމަ ނުވާ ކުލަބުތަކަށް، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ކުލަބުތަކަށްވެސް، އިތުރަށް ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރަން ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނެ އެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސް ލިބުމުން ކުލަބްތައް ޕްރޮފެޝަނަލީ ހިންގުމަށް ދޮރު ހުޅުވިގެން ދާނެ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ސްޓަރަކްޗާ އާއި މެނޭޖްމެންޓުވެސް ހަރުދަނާ ވުމަށް ބާރު އެޅިގެންދާނެ އެވެ. އަދި ކުލަބުތަކުގައި ވަކި ކްރައިޓީރިއާ ތަކެއް ފުރިހަމަ ވުމަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް