24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އެފްއޭއެމް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުލަބް ލައިސަންސް ދެނީ

  • ކުލަބް ލައިސަންސް ތައާރަފް ކުރާނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  6. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  7. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއަ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުލަބް ލައިސަންސް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ. 

އެފްއޭއެމުން ބުނީ ކުލަބް ލައިސެންސްގެ ބޭސިކް ޝަރުތު ހަމަވާ ކުލަބުތަކަށް އޭޕްރީލް މަހު ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސާ ބެހޭ ގޮތުން އޭއެފްސީގެ މެންބަރު އެސޯސިއޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ޓީމެއް މިއަންނަ މަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ދިޔަ އަހަރުވެސް އޭއެފްސީގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އައިސް ކުލަބް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުލަބްތަކާ އެކު ވަނީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކުލަބް ހިންގުމުގައި ރަނގަޅު މެނޭޖްމެންޓްގެ އޮނިގަނޑެއް އޮތުމާއި، ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި "އޭ" ލައިސަންސް ކޯޗުން ތިބުމުގެ އިތުރުން، މާލީ ރަނގަޅު އޮނިގަނޑެއް އޮތުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޝަރުތު ހަމަ ނުވާ ކުލަބުތަކަށް، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ކުލަބުތަކަށްވެސް، އިތުރަށް ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރަން ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނެ އެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސް ލިބުމުން ކުލަބްތައް ޕްރޮފެޝަނަލީ ހިންގުމަށް ދޮރު ހުޅުވިގެން ދާނެ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ސްޓަރަކްޗާ އާއި މެނޭޖްމެންޓުވެސް ހަރުދަނާ ވުމަށް ބާރު އެޅިގެންދާނެ އެވެ. އަދި ކުލަބުތަކުގައި ވަކި ކްރައިޓީރިއާ ތަކެއް ފުރިހަމަ ވުމަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް