14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން

އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް 300،000 ރުފިޔާގެ ބަދިގެ ސާމާނު!

  • މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހައިތަމް
  • މި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އަގު ބައި މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނެގުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އީވޯއިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން" ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް 300،000 (ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ބަދިގެ ސާމާން ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

 

އަގު ހުރި އިނާމްތަކާއި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކު ކުރި އަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހައިތަމް އެވެ.

 

އީވޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އަގު ބައި މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް އީވޯއުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ "އީވޯ ހޯމް" އާއި "އީވޯ ފްލޯރިން" އަދި "އީވޯ ސޮލިއުޝަން" ގައެވެ.

 

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އީވޯ ހޯމް އިން ކުރާ ވިޔާފަރިތަކުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ވަނީ ދީފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އިވޯގެ ހުރިހާ ފިހާރަ އަކުން ހޮވާ ނަސީބުވެރިއަކަށް 1،000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރަން ވައުޗަރ އެއް ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި 5000 ރުފިޔާގެ މަތިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން ވެސް ވަނީ އިނާމް ދީފައެވެ.

އީވޯ ފްލޯރިން އިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް 50 ޕަސެންޓާ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާއިރު އަންޑަ ލޭ އަދި އިންސްޓަލޭޝަން ހިދުމަތް ވަނީ ހިލޭ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ކުރާ ކޮންމެ 1،000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އަކަށް ކޫޕަނެއް އަދި 5،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން ދޭ އިނާމް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އީވޯ ސޮލިއުޝަން 70 ޕަސެންޓް އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާއިރު ކުރާ ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައިވެސް 1،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން ދޭ އިނާމް ވެސް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

 

އީވޯ އިން އިން ކުރިއަށް ގެނދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮވޭ ނަސީބުބެރި ފަރާތަކަށް ދީފައިވަނީ 10.000 ރުފިޔާގެ ޝޮޕިން ވައުޗާއެއް އެއް ކަމަށް އީވޯއިން މައުލޫމަތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް