23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން

އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް 300،000 ރުފިޔާގެ ބަދިގެ ސާމާނު!

  • މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހައިތަމް
  • މި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އަގު ބައި މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އީވޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރު ނެގުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

އީވޯއިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން" ގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް 300،000 (ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ބަދިގެ ސާމާން ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

 

އަގު ހުރި އިނާމްތަކާއި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކު ކުރި އަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހައިތަމް އެވެ.

 

އީވޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ އަގު ބައި މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް އީވޯއުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ "އީވޯ ހޯމް" އާއި "އީވޯ ފްލޯރިން" އަދި "އީވޯ ސޮލިއުޝަން" ގައެވެ.

 

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އީވޯ ހޯމް އިން ކުރާ ވިޔާފަރިތަކުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ވަނީ ދީފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އިވޯގެ ހުރިހާ ފިހާރަ އަކުން ހޮވާ ނަސީބުވެރިއަކަށް 1،000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރަން ވައުޗަރ އެއް ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި 5000 ރުފިޔާގެ މަތިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން ވެސް ވަނީ އިނާމް ދީފައެވެ.

އީވޯ ފްލޯރިން އިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް 50 ޕަސެންޓާ އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާއިރު އަންޑަ ލޭ އަދި އިންސްޓަލޭޝަން ހިދުމަތް ވަނީ ހިލޭ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ކުރާ ކޮންމެ 1،000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އަކަށް ކޫޕަނެއް އަދި 5،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން ދޭ އިނާމް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އީވޯ ސޮލިއުޝަން 70 ޕަސެންޓް އާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާއިރު ކުރާ ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައިވެސް 1،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަގުތުން ދޭ އިނާމް ވެސް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

 

އީވޯ އިން އިން ކުރިއަށް ގެނދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮވޭ ނަސީބުބެރި ފަރާތަކަށް ދީފައިވަނީ 10.000 ރުފިޔާގެ ޝޮޕިން ވައުޗާއެއް އެއް ކަމަށް އީވޯއިން މައުލޫމަތު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް