17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ސްޕެއިން ސަބްމެރިން

ސްޕެއިން އިން ތައްޔާރުކުރި ސަބްމެރިން ޑޮކަށް ހެޔޮވަރެެއް ނޫން

  • އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަކީ 81 މީޓަރު
  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރވަނީ އަތްދަށުން ކަންތައްތަކެއް ދިޔަ ކަމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 19:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ފެންމަތީގައި އޮތް ސަބަމެރިންއެއްގެ މަތީގައި ދެ މީހަކު އިށީނދެލައިގެން -- ބީބީސީ

ސްޕެއިންގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބޭނުން ކުރުމަށް އަލަށް ބޭލި ސަބްމެރިން އޭގެ ޑޮކަށް ވުރެ ބޮޑުވުމުން އަނެއްކާ ވެސް އެހެލައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އެސް -80 ގެ މި ސަބްމެރިންއަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް އުޅަނދަށް ބަދަލު ގެނައީ ފެންމަތީ އޮތުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުުރުމުންނެވެ. އޭރު އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އުޅަނދުވަނީ ދިިގު ކޮށްފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ އެލްޕާއިސް ނައުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެބަދަލު ގެނައިފަހުން, ކަރްތަޚޭނާގައި ހަދާފައި އޮންނަ ޑޮކަށް އުޅަނޑު ހެޔޮވަރެއް ނޫނެވެ.

އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދެ އުޅަނދަށް ޚަރަދުވިވަރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެގުނަ އިތުރުވެފައެވެ.

އެ ނޫހުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެސް-80 ޕްލަސްގެ ކޮންމެ ސަބްމެރިން އަކަށް މިހާރު 1 ބިލިއަން ޔޫރޯ ޚަރަދުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ 2013އިގެ ކުރިން ސަބްމެރިންއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ 100 ވަރަކަށް ޓަަނު ބަރުވުމެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން ފެންމަތީގައި އޮތުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވިއެވެ. އަޑިއަށް ގޮސްފި ނަމަ މައްޗަށް ނޭރިދާނެ ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލަކު އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްގައި އޭރު ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ދިމާވީ ނުބައި ތަނެއްގައި ޑެސިމަލް ޕޮއިންޓް ޖެހި އެއްވެސް މީހަކަށް މިންތައް އަލުން ކަލްކިއުލޭޓް ކޮށްލަން ސަމާލުކަން ނުދެވުމުން ކަމަށެވެ.

އިންޖިނިއަރުންނާއި ކޮންސަލްޓަޓުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ގޮތަށް ފެންމަތީގައި އުޅަނދު އޮތުމަށް ދިގުމިނަށް ގެނައި ބަދަލަށް 14 މިލިއަން ޔޫރޯ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހުނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނެވެންތިއާއިން ފުރަތަމަ ޑިޒައިން ކުރީ 71 މީޓަރު ދިގު 2،200 ޓަނުގެ އުޅަނދެއް ބަނުމަށެވެ.

ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއިއެކު މިހާރު އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަކީ 81 މީޓަރު ކަމަށްވާއިރު ބަރުދަނަކީ 3،000 ޓަނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މަގަރިޓާ ރޯބްލެ ސްޕެނިޝް ރޭޑިއޯގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އަތްދަށުން ކަންތައްތަކެއް ދޫވި ކަމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެ ކަމަނާ ވަނީ އެކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް