18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިންޑިއާ

ގްރޭޓާ ނޮއިޑާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 17:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ހާދިސާ އަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ އުުތުރު ގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގްރޭޓާ ނޮއިޑާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން ތިން މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ކުނޑިތަކުގެ ދަށުގައި އެތައްބަޔަކު ތާށިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ހަ ބުރީގެ އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ބިނާ ވެއްޓުނީ ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ހާދިސާ ހިނގިއިރު 12 މަސައްކަތު މީހުން ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ ދަށުގައި ތިބިއިރު އެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ތާށިވެފައިކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. 

ފުލުހުންނާއި އަލިފާން ނިއްވާ މީހުންނާއި އަދި "ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޯންސް ފޯސް" އިން ދަނީ ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންނެވެ. 

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޔޯގީ އަދިޔާނަތް ވަނީ ގޯތަމް ބުދް ނަގާރް ޑިސްޓްރިކްޓް ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މޮނިޓާ ކުރުމަށް އަންގަވާފައެެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް