17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އިންޑިއާ

ގްރޭޓާ ނޮއިޑާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 17:54 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ހާދިސާ އަށް ފަހު އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ އުުތުރު ގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގްރޭޓާ ނޮއިޑާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިމާރާތް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ގައި މަދުވެގެން ތިން މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ކުނޑިތަކުގެ ދަށުގައި އެތައްބަޔަކު ތާށިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ހަ ބުރީގެ އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ބިނާ ވެއްޓުނީ ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ހާދިސާ ހިނގިއިރު 12 މަސައްކަތު މީހުން ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ ދަށުގައި ތިބިއިރު އެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ތާށިވެފައިކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. 

ފުލުހުންނާއި އަލިފާން ނިއްވާ މީހުންނާއި އަދި "ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޯންސް ފޯސް" އިން ދަނީ ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންނެވެ. 

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޔޯގީ އަދިޔާނަތް ވަނީ ގޯތަމް ބުދް ނަގާރް ޑިސްޓްރިކްޓް ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މޮނިޓާ ކުރުމަށް އަންގަވާފައެެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް