21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ރާމޯސްގެ ދެލަނޑާއެކު ރެއާލް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

  • ރެއާލް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު
  • މެޗުގައި ކެޕްޓަން ރާމޯސް ވަނީ ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 03:52 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


ރެއާލް މެޑްރިޑާއި މަލާގާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރާމޯސް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ -- ގޫގުލް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މަލާގާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.
މި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓައެކު އެވެ. އަދި މެޗުން ބަލިވި މަލާގާ އޮތީ 19 މެޗުން ލިބުނު 21 ޕޮއިންޓާއެކު 13 ވަނަ މަގާމްގަ އެވެ. އަދި ލީގް ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި 39 ޕޮއިންޓާ އެކު ސެވިއްޔާ އޮތްއިރު ތިން ވަނައިގައި 38 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ބާސެލޯނާ އެވެ.
މެޑްރިޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑް ނެގީ ރެއާލްއިންނެވެ. އެލަނޑު މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެވެ. އަދި މެޗުގެ ލީޑް ފުޅާކޮށްދިން ލަނޑު ވެސް 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ރާމޯސް އެވެ.
ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލް ކޮޅަށް މަލާގާއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހުއާން ޕަބްލޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް