20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ރާމޯސްގެ ދެލަނޑާއެކު ރެއާލް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

  • ރެއާލް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު
  • މެޗުގައި ކެޕްޓަން ރާމޯސް ވަނީ ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 03:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ރެއާލް މެޑްރިޑާއި މަލާގާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރާމޯސް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ -- ގޫގުލް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މަލާގާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.
މި މޮޅާ އެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓައެކު އެވެ. އަދި މެޗުން ބަލިވި މަލާގާ އޮތީ 19 މެޗުން ލިބުނު 21 ޕޮއިންޓާއެކު 13 ވަނަ މަގާމްގަ އެވެ. އަދި ލީގް ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި 39 ޕޮއިންޓާ އެކު ސެވިއްޔާ އޮތްއިރު ތިން ވަނައިގައި 38 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ބާސެލޯނާ އެވެ.
މެޑްރިޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑް ނެގީ ރެއާލްއިންނެވެ. އެލަނޑު މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެވެ. އަދި މެޗުގެ ލީޑް ފުޅާކޮށްދިން ލަނޑު ވެސް 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ރާމޯސް އެވެ.
ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލް ކޮޅަށް މަލާގާއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހުއާން ޕަބްލޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް