19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވުމަށް އެލިސަން އެއްބަސްވެއްޖެ

  • އޭނާ ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވާނީ 66 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


އެލިސަން ބެކަރ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ ދޫކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިވަޕޫލްއަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ޓްރާންސްފާ ފީއެއްގެ ދަށުން ބަދަލުވުމަށް ބްރެޒިލްގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކީޕަރު އެލިސަން ބެކަރ ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ އޭނާ ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރޯމާއާއި މަތީ ފަންތީގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރޯމާއިން ވަނީ އެލިސަންއަށް ލިވަޕޫލްއިން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވާނީ 66 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމާއެކު އެލިސަން ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކްލަބް ބަދަލުކުރާ އެންމެ އަގުބޮޑު ގޯލްކީޕަރަށެވެ.

ލިވަޕޫލްއަށް މިދިޔަ ސީޒަންތަކުގައި ބޮޑު މުބާރާތްތަކުގައި ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ގޯލްކީޕަރުން ފަރާތުން ފެނުނު ގޯސްތަކެވެ. އެގޮތުން މިނިމުނު ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ލޯރިސް ކާރިއަސްގެ ސަބަބުން އެޓީމުގެ ކޮޅަށް ރެއާލްއިން ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެ، ލިވަޕޫލް އައު ކީޕަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެލިސަން ވެސް ހުރީ ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާރަށެވެ. އޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ޗެލްސީއިން ވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޗެލްސީއިން އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެޓީމުގެ ކީޕަރު ތީބައު ކޯޓުވާ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީއެވެ.

ލިވަޕޫލްއަށް އެލިސަން ގެނައުމާއެކު އެޓީމު ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކީޕަރު އަދި ޑިފެންޑަރު ކުޅޭ ޓީމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ހަތް މަސް ދުވަސް ކުރިން އެޓީމުން ވަނީ ސައުތުހެމްޕްޓަންއަށް ކުޅުނު ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެންޑައިކް އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެލިސަން ވަނީ އޭނާ ރޯމާގައި ހޭދަކުރި ދެ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް 64 މެޗު ކުޅެދީ އެޓިމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް