21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޓްރާންސްފަރ ބާޒާރު

ރޯމާގެ ބްރެޒިލް ކީޕަރު ހޯދުމަށް ލިވަރޕޫލް އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

  • ލިވަރޕޫލްއިން ހުށަހަޅާ 62 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ އަގަކީ ކީޕަރަކަށް ރެކޯޑް އަދަދެއް
  • އެލިސަން ވަނީ ވާރލްޑްކަޕްގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 04:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
  8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


ލިވަރޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާޙް (ވ)ގެ ހަމަލާއެއް މަތަކުރުމަށް އެލިސަން (ކ) މަސައްކަތްކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ސެރީ-އޭގެ އޭއެސް ރޯމާގެ ގޯލް ބަލަހައްޓާ ބްރެޒިލްގެ އެލިސަން ހޯދުމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ލިވަރޕޫލް އިން ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 62 މިލިއަން ޕައުންޑް (70 މިލިއަން ޔޫރޯ) ހުށަހަޅައިފިއެވެ. 

މީގެ ކުރިން މިއަގުގައި ކީޕަރެއް ގަތުމަށް ޓީމަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވި ނަމަވެސް، ރޯމާ އިން ވަނީ އެޓީމުން އެލިސަން ވިއްކާލާނީ 66 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ކީޕަރެއް ގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރީ ޔުވެންޓަސް އިންނެވެ. ޔުވެންޓަސް އިން 2001 ވަނަ އަހަރު ޕާރްމާގައި ހުރި ބުފޮން އެޓީމަށް ގެންދިޔައީ 53 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކީޕަރަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހު 40 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ޕޯޗުގަލްގެ ބެންފީކާ އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ގެންދިޔަ އެޑަރސަންއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ އިންޓަނާސިއޯނެލް އިން ކެރިއަރ ފެށި 25 އަހަރުގެ ޒުވާން ކީޕަރު އެލިސަން ވަނީ ނިމިދިޔަ ސީޒަންގައި ސެރީ-އޭގެ 37 ގޭމްގައި ރޯމާގެ ގޯލް ބަލަހައްޓާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެގްރިގޭޓް 7-6 އިން ލިވަރޕޫލް އަތުން ރޯމާ ސެމީގައި ބަލިވިއިރު ކުޅުނު ދެ ލެގުގެ މެޗުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އައު ކީޕަރެއް ހޯދުމަށް ލިވަރޕޫލުން މަސައްކަތްކުރާ އިރު އެޓީމުގެ މިހާރުގެ ކީޕަރ ލޮރިސް ކެރިއަސް ވަނީ ސީޒަންގެ ކުރިން ޓްރަންމެއަރއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް އިދިކޮޅު ޓީމަށް ސްކޯރ ކުރަން ފަސޭހަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވައިދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ފައިނަލްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވި މެޗުގައި ވެސް ކެރިއަސްއަށް ގޯސްތަކެއް ހެދުނެވެ. 

ލިވަރޕޫލްއިން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ބްރެޒިލްގެ އެލިސަން ވަނީ ނިމިދިޔަ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް ކުޅުނު ފަސް މެޗުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ބްރެޒިލް ވާރލްޑް ކަޕްއިން ކެޓީ ކުއާޓަރ ފައިނަލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް