12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 13 ވިހާ
04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:13
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ވޮލީބޯލް

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީ ލައިފަށް

 • ސީ ލައިފް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ
 • މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ސީ ލައިފްގެ މަންދީބް ސިންގް
 • މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ޓީމަކީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 23:17 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 7. ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!
 8. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި


ދެވަނަ ޑިވިޝަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން ޓްރޮފީއާއެކު -- ގޫގުލް

ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެންޕިއަންކަން ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

ސީ ލައިފް މި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ގެންދިޔައީ 25-17، 25-20 އަދި 25-17 ނެވެ. ފައިނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޗެމްޕިއަން ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ މަންދީބް ސިންގް އެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ހަތް ކުޅުންތެރިންނަކީ މާޒިޔާގެ ލުގްމާން ލަތީފް، އަހުމަދު މުހައްމަދު، މުހައްމަދު އަލީ، ޗެންޕިއަން ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ އަހުމަދު އަލީ، މުހައްމަދު ނިހާދު، އަބްދުﷲ ހަސަން އަދި އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އެވެ. މި މުބާރާތުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ކުލަބް ހާފް ލިންކޭޖްގެ އިސްމާޢީލް ނަސީރު އެވެ. އަދި މިމުބާރާތުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ހުސެއިން ރަޒާން އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފެއާ ޕްލޭ ޓީމަކީ ޕްރިޒަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަލީ އަޝްރަފް އެވެ. އަދި މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ޗެންޕިއަން ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ މަންދީބް ސިންގްއެވެ. ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ޓީމަކީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް