19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ރޯލްސް ރޮއިސް

ރޯލްސް ރޮއިސް އިން ފްލައިންގ ޓެކްސީ ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

  • 2020 ވަނަ އަހަރު އުފައްދައި ނިމޭނެ ކަަމަށް ބުނަނޭ
  • ފްލައިންގ ޓެކްސީ މެދުވެރިކޮށް 5 މީހުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުންނާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 19:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ރޯލްސް ރޮއިސް އިން ޑިވަލެޕް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފްލައިންގ ޓެކްސީ -- ސީ.އެން.އެން

އަގުބޮޑު ކާރު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި، ރޯލްސް ރޮއިސް އިން ފްލައިންގ ޓެކްސީ ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އުފައްދައި ނިމޭ ފްލައިންގ ޓެކްސީގައި 5 މީހުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ޓެކްސީތައް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ޓެކްސީގެ އެއަރފްރޭމް ބިލްޑްކޮށް ކަރަންޓް ޑިވަލޮޕް ކުރާނެ ޕާޓްނަރުން ހޯދަމުން ދާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ޓެކްސީ މައްޗަށް އުދުހޭވަރަކަށް އޭގެ ބުރަފަތިތައް ފައްޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އޭތީގެ އަޑު މަޑުކޮށް، އަވަހަށް ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި ޓެކްސީތައް މިހާރު ހުރި އެއަރޕޯޓުތަކުގައި އާއި ހެލިޕޯޓުތަކުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ރޯލްސް ރޮއިސްގެ އިލެކްޓްރިކަލް ޓީމްގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ރޮބް ވޮޓްސަން ނެރުނު ސްޓޭމަންޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ޑިވަލޮޕްމަންޓަކީ "އިލެޓްރިފިކޭޝަން ޓްރެންޑް" އެއް ކަމަށާއި މި އުފެއްދުން ބޮޑު އިންގިލާބަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އުދުހޭ ކާރުތައް އަސްލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަޝްހޫރު އެތައް ޓެކްނޮލަޖީ ކުންފުނިތަކާއި އޭވިއޭޝަން ކުންފުނިތަކުން ދަނީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް