25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޕޮލިސް

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯލްކޯލްއެއް ބާއްވައިފި

 • މި ރޯލްކޯލްގައި ވަނީ ޔުނީފޯމާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވެފައިވޭތޯ ބެލުން
 • ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްތައް ހަމަތޯ ބެލުން
 • ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު މި ރޯލްކޯލް ބޭއްވޭނެ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:43 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 4. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


މިއަދުގެ ރޯލްކޯލްގައި ފުލުހުން -- ގޫގުލް

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯލްކޯލްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އޮތް މި ރޯލްކޯލްގައި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް އާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު އާއި އެކޮމާންޑްގެ އިސްވެރިންނާއި ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ރޯލްކޯލް އިންސްޕެކްޓްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ލޮޖިސްޓަކަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް މަނިކު އެވެ. މި ރޯލްކޯލްގައި ވަނީ ޔުނީފޯމާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްތައް ހަމަތޯ ބަލާފައިވެއެވެ.

މި ރޯލްކޯލްގައި މުވައްޒަފުންނާ މުހާތަބަކުރައްވައި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޔުނީފޯމް އެޅުމުގައި ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ތައްޔާރުވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދެ ފަހަރު މިފަދަ ރޯލްކޯލްއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ނަވާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބެއްވި މި ރޯލްކޯލްއަކީ އެކޮމާންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމްއެޅުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޔުނީފޯމް އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ޔުނީފޯމް އައިޓަމްސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމްއެޅުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޯލްކޯލްއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް