17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ޕޮލިސް

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯލްކޯލްއެއް ބާއްވައިފި

 • މި ރޯލްކޯލްގައި ވަނީ ޔުނީފޯމާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވެފައިވޭތޯ ބެލުން
 • ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްތައް ހަމަތޯ ބެލުން
 • ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު މި ރޯލްކޯލް ބޭއްވޭނެ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:43 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މިއަދުގެ ރޯލްކޯލްގައި ފުލުހުން -- ގޫގުލް

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯލްކޯލްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އޮތް މި ރޯލްކޯލްގައި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް އާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު އާއި އެކޮމާންޑްގެ އިސްވެރިންނާއި ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ރޯލްކޯލް އިންސްޕެކްޓްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ލޮޖިސްޓަކަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް މަނިކު އެވެ. މި ރޯލްކޯލްގައި ވަނީ ޔުނީފޯމާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްތައް ހަމަތޯ ބަލާފައިވެއެވެ.

މި ރޯލްކޯލްގައި މުވައްޒަފުންނާ މުހާތަބަކުރައްވައި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޔުނީފޯމް އެޅުމުގައި ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ތައްޔާރުވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދެ ފަހަރު މިފަދަ ރޯލްކޯލްއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ނަވާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބެއްވި މި ރޯލްކޯލްއަކީ އެކޮމާންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމްއެޅުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޔުނީފޯމް އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ޔުނީފޯމް އައިޓަމްސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމްއެޅުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޯލްކޯލްއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް