23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ރީތާ ބަދޫރީ މަރުވުން

ފިލްމީ ތަރި ރީތާ ބަދޫރީ މަރުވެއްޖެ

  • ރީތާ މަރުވި އިރު އުމުރަކީ 62 އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 13:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ރީތާ ބަދޫރީ -- ޒީ ނިއުސް

ވެޓެރަން އެކްޓްރެސް ރީތާ ބަދޫރީ އުމުރުން 62 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރީތާ މަރުވީ މުމްބާއީގައި ކިޑްނީގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކްޓަރ ޝިޝިރް ޝަރްމާ ބުނެފައި ވަނީ މަރުވެ ދިޔައީ ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު އިންސާނެއް ކަމަށާއި އަދި ރަނގަޅު މަންމައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަތިން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށް ޝަރްމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރީތާ ބަދޫރީ ކެރިއަރ ފަށާފައި ވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުގަ އާއި އެކި ފިލްމުތަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރީތާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމު "ވިރްސާތު"، "ރާޖާ"، "ހީރޯ ނަންބަރު1"، "ކަބީ ހާން ކަބީ ނާ"، "ކިޔާ ކެހެނާ" އަދި "ބޭޓާ" ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޖުރާތީ ފިލްމުތަކުން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރީތާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ފިލްމަކީ 2003 ވަނަ އހަރު ނިކުތް ހިންދީ ފިލްމު "މޭ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބަންނާ ޗާތީ ހޫން" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުންނެވެ. މަރުވި އިރު އޭނާ ދިޔައީ ސްޓާ ބާރަތުން ދައްކާ "ނިމްކީ މުކިޔާ" ގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް