19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރީތާ ބަދޫރީ މަރުވުން

ފިލްމީ ތަރި ރީތާ ބަދޫރީ މަރުވެއްޖެ

  • ރީތާ މަރުވި އިރު އުމުރަކީ 62 އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 13:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރީތާ ބަދޫރީ -- ޒީ ނިއުސް

ވެޓެރަން އެކްޓްރެސް ރީތާ ބަދޫރީ އުމުރުން 62 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރީތާ މަރުވީ މުމްބާއީގައި ކިޑްނީގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކްޓަރ ޝިޝިރް ޝަރްމާ ބުނެފައި ވަނީ މަރުވެ ދިޔައީ ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު އިންސާނެއް ކަމަށާއި އަދި ރަނގަޅު މަންމައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަތިން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށް ޝަރްމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރީތާ ބަދޫރީ ކެރިއަރ ފަށާފައި ވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުގަ އާއި އެކި ފިލްމުތަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރީތާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމު "ވިރްސާތު"، "ރާޖާ"، "ހީރޯ ނަންބަރު1"، "ކަބީ ހާން ކަބީ ނާ"، "ކިޔާ ކެހެނާ" އަދި "ބޭޓާ" ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޖުރާތީ ފިލްމުތަކުން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރީތާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ފިލްމަކީ 2003 ވަނަ އހަރު ނިކުތް ހިންދީ ފިލްމު "މޭ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބަންނާ ޗާތީ ހޫން" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުންނެވެ. މަރުވި އިރު އޭނާ ދިޔައީ ސްޓާ ބާރަތުން ދައްކާ "ނިމްކީ މުކިޔާ" ގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް