22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރީތާ ބަދޫރީ މަރުވުން

ފިލްމީ ތަރި ރީތާ ބަދޫރީ މަރުވެއްޖެ

  • ރީތާ މަރުވި އިރު އުމުރަކީ 62 އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 13:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ރީތާ ބަދޫރީ -- ޒީ ނިއުސް

ވެޓެރަން އެކްޓްރެސް ރީތާ ބަދޫރީ އުމުރުން 62 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރީތާ މަރުވީ މުމްބާއީގައި ކިޑްނީގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކްޓަރ ޝިޝިރް ޝަރްމާ ބުނެފައި ވަނީ މަރުވެ ދިޔައީ ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު އިންސާނެއް ކަމަށާއި އަދި ރަނގަޅު މަންމައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަތިން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރާނެ ކަމަށް ޝަރްމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރީތާ ބަދޫރީ ކެރިއަރ ފަށާފައި ވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުގަ އާއި އެކި ފިލްމުތަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރީތާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމު "ވިރްސާތު"، "ރާޖާ"، "ހީރޯ ނަންބަރު1"، "ކަބީ ހާން ކަބީ ނާ"، "ކިޔާ ކެހެނާ" އަދި "ބޭޓާ" ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޖުރާތީ ފިލްމުތަކުން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރީތާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ފިލްމަކީ 2003 ވަނަ އހަރު ނިކުތް ހިންދީ ފިލްމު "މޭ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބަންނާ ޗާތީ ހޫން" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުންނެވެ. މަރުވި އިރު އޭނާ ދިޔައީ ސްޓާ ބާރަތުން ދައްކާ "ނިމްކީ މުކިޔާ" ގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް