20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އިންޑޮނޭޝިއާ

ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ކިނބޫ މަރާލައިފި

  • އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިނބުލަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެއް
  • ކިނބޫ މަރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެގައުމުގައި ވަނީ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ކިނބޫތައް މަރާލަނީ -- ޑެއިލީ މެއިލް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއްގައި މީހުންތަކެއް ނިކުމެ ގާތްގަނޑަކަށް 300 ކިނބޫ މަރާލައިފިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕައުޕާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިނބޫ މަރާފައި މި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކިނބުލެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައި އެއަވަށުގެ 600 ވަރަކަށް މީހުން ނިކުމެ ކިނބޫތައް މަރާލާފައި ވަނީ ވަޅި އާއި މަރުތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޑެއިލީ މެއިލް އިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. 

އެއަވަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމީހާ މަރާލީ އެމީހާ ގެންގުޅޭ ގެރިއަށް ކާންދިނުމަށް ވިނަ ހޯދުމަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކިނބޫތައް މަރާލި މީހުން ހުއްޓުވަން އިންޑޮނޭޝިއާގެ 40 ވަރަކަށް ފުލުހުން ނުކުތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ކުރިމަތި ނުލެވުނީ އެމީހުން ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިނބުލަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ. ކިނބޫ މަރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގައުމުގައި ވަނީ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ޖަލަށްލުން ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕައުޕާ އަވަށުގެ ހަތަރު ދަނޑުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ކިނބޫގެ ހަމަލާތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ސަރަހައްދުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް