26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިންޑޮނޭޝިއާ

ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ކިނބޫ މަރާލައިފި

  • އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިނބުލަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެއް
  • ކިނބޫ މަރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އެގައުމުގައި ވަނީ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


އިންޑޮނޭޝިއާގެ އަވަށެއްގައި ކިނބޫތައް މަރާލަނީ -- ޑެއިލީ މެއިލް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއްގައި މީހުންތަކެއް ނިކުމެ ގާތްގަނޑަކަށް 300 ކިނބޫ މަރާލައިފިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕައުޕާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިނބޫ މަރާފައި މި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކިނބުލެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމެއްގެ ގޮތުގައި އެއަވަށުގެ 600 ވަރަކަށް މީހުން ނިކުމެ ކިނބޫތައް މަރާލާފައި ވަނީ ވަޅި އާއި މަރުތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޑެއިލީ މެއިލް އިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. 

އެއަވަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމީހާ މަރާލީ އެމީހާ ގެންގުޅޭ ގެރިއަށް ކާންދިނުމަށް ވިނަ ހޯދުމަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކިނބޫތައް މަރާލި މީހުން ހުއްޓުވަން އިންޑޮނޭޝިއާގެ 40 ވަރަކަށް ފުލުހުން ނުކުތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ކުރިމަތި ނުލެވުނީ އެމީހުން ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކިނބުލަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ. ކިނބޫ މަރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގައުމުގައި ވަނީ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ޖަލަށްލުން ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕައުޕާ އަވަށުގެ ހަތަރު ދަނޑުވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ކިނބޫގެ ހަމަލާތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ސަރަހައްދުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް