22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ކެޓްރީނާ ކައިފް

ކެޓްރީނާގެ އުފަންދުވަސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފާހަގަކޮށްފި

  • ކެޓްރީނަށް ފުރުނީ 35 އަހަރު
  • މި ވަގުތު ދަނީ އާއިލާއާ އެކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ އުފަންދުވަހުގެ ކޭކް ހިފަހައްޓައިގެން -- އާކައިވް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ކެޓްރީނާ ޚާއިފްގެ 35 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ހޯމަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އާއިލާއާ އެކު ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.

ކެޓްރީނާގެ މަންމަ ސުޒެއިން ވަނީ، ކެޓްރީނާ ކޭކެއް ހިފައިގެން އިންނަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ކެޓްރީނާގެ މަންމަ ލިޔެފައި ވަނީ "ދަރިފުޅު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދޭ ލޯތްބާއި، ބަހައްޓާ އޯގާތެރިކަން ދަރިފުޅަށް ވެސް ލިބުމަށް އެދޭ" ކަމަށެވެ.

ކެޓްރީނާ މިދުވަސްކޮޅު ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އާއިލާއާ އެކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. ކެޓްރީނާ ވަނީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާ އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓާގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ކެޓްރީނާ އެނބުރި އިންޑިއާ އަށް ދިއުމަށް ފަހު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކުރާނެ މަސައްކަތަކީ މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ޒީރޯ" ގެ މަސައްކަތެވެ. ޗުއްޓީއަށް ފަހު އެ ފިލްމްގެ ލަވައެއް ޝޫޓް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކެޓްރީނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ކެޓްރީނާއާ އެކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޝާހުރުކްހާންގެ އިތުރުން އަނުޝްކާ ޝަރްމާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކެޓްރީނާ ހަރަކާތްތެރިވާ ފިލްމް ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ރިލީޒް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކެޓްރީނާގެ ގިނަ ފޭނުންނާއި އެތައް ފަންނާނުން ވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައެވެ.

ކެޓްރީނާއަކީ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ކުޅަދާނަ ތަރިއެކެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް