22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އެސްޓާސްގެ ޕްރޮމޯޝަން

މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓާސްއިން ވަރަށް ޚާއްސަ ބަދިގޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

  • ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފައި ވަނީ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް
  • ޕްރޮމޯޝަނުގެ ތަފާތު ހަތް ޕެކޭޖެއް އެބަހުރި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


އެސްޓަސްއިން ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިސްތިހާރެއް -- ފޭސްބުކް

ގޭތެރެއަށާއި، އޮފީސްތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓާސްއިން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ޖުލައި 26 ގައި ފާހަގަ ކުރާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އެސްޓާސް އިން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އެކި ތަކެތި ހިމެނޭ ހަތް ޕެކޭޖެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަން ހުޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ  އެސްޓަސް ފިހާރައަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ބޮޑުކަމުން މާލޭގައި ވެސް ވަނީ އެ ޕްރޮމޯޝަން ހިންގަން ފަށައިފައެވެ.

އެސްޓާސްއިން ތައްޔާރު ކުރި ޕެކޭޖްތައް ވިއްކަނީ 249ރ. އަށާއި 299ރ. އަށާއި 399 އަށް، އަދި 499ރ. އާއި 799ރ. ގެ އިތުރުން 1،111ރ. އަށެވެ.

މާލޭގައި އެ ޕްރޮމޯޝަން ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފް ކޮށްފައިވާއިރު، ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓާސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ޕްރޮމޯޝަނުން ވިއްކާ ޕެކޭޖްތައް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ނަގުދު ފައިސާ އިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް އެސްޓާސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް