16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އެސްޓާސްގެ ޕްރޮމޯޝަން

މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓާސްއިން ވަރަށް ޚާއްސަ ބަދިގޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

  • ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފައި ވަނީ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް
  • ޕްރޮމޯޝަނުގެ ތަފާތު ހަތް ޕެކޭޖެއް އެބަހުރި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


އެސްޓަސްއިން ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިސްތިހާރެއް -- ފޭސްބުކް

ގޭތެރެއަށާއި، އޮފީސްތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓާސްއިން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ޖުލައި 26 ގައި ފާހަގަ ކުރާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އެސްޓާސް އިން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އެކި ތަކެތި ހިމެނޭ ހަތް ޕެކޭޖެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަން ހުޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ  އެސްޓަސް ފިހާރައަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ބޮޑުކަމުން މާލޭގައި ވެސް ވަނީ އެ ޕްރޮމޯޝަން ހިންގަން ފަށައިފައެވެ.

އެސްޓާސްއިން ތައްޔާރު ކުރި ޕެކޭޖްތައް ވިއްކަނީ 249ރ. އަށާއި 299ރ. އަށާއި 399 އަށް، އަދި 499ރ. އާއި 799ރ. ގެ އިތުރުން 1،111ރ. އަށެވެ.

މާލޭގައި އެ ޕްރޮމޯޝަން ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފް ކޮށްފައިވާއިރު، ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓާސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ޕްރޮމޯޝަނުން ވިއްކާ ޕެކޭޖްތައް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ނަގުދު ފައިސާ އިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް އެސްޓާސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް