20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސައިކަލް ޓެކްސީ

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

  • މިހަފްތާތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ
  • ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ވަނީ ނިމިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަނުއާ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސަސް (އޭޓީއެސް) އިން މިހަފްތާތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ނާފިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސައިކަލް ރެޖިސްޓްރީ އާއި ސްޓިކާ ދޫކުރުމާއި ޑްރައިވަރުންނަށް ލައިސެންސް ދޫކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާފިޒް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ނުފެށި ވަނީ ޑްރައިވަރުންގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހެދުމާއި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ނަގާ ނުނިމިގެން ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އަނެއް ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ނާފިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް