18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް

ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން

 • ޚިދުމަށް ރަގަނޅު ނުކުރަން ނިންމީ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެގެނެއް ނޫން
 • ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި
 • ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުން އެންމެ ފަހު ދުވަސް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 19:31 | |

މަގުބޫލް

 1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާއި އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް -- ފޭސްބުކް

ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ޖަލުގައި ދޭ ޚިދުމަތް ރަގަނޅު ކުރުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއިލީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން ބައްޕާފުޅާ އެކީ ހައްޔަރު ކުރި މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޖަލުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޑް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރަވަން އޭނާ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނިންމަވާފައި ވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެގެން ނޫން ކަމަށް މަރިޔަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި އަޑިއާލާ ޖަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ލޯޔަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގާނޫނީ ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކުރަށްވާފައި ވާއިރު، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގެންނެވިފައި ނުވަނީ ވަގުތު ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އަޑުއެހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހަކީ ޖުލައި 6 ގައި އެ ދެބެފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅޭނެ އެންމެފަހު ދުވަސް ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖަލަކީ ޖަލު!

7 މަސް ކުރިން

ޖަލަކީ ޖަލު!

0
0
Shareef

7 މަސް ކުރިން

Dhari kanbalunna maruhabaa

0
0