20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް

ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން

 • ޚިދުމަށް ރަގަނޅު ނުކުރަން ނިންމީ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެގެނެއް ނޫން
 • ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި
 • ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުން އެންމެ ފަހު ދުވަސް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 19:31 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
 6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
 7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާއި އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް -- ފޭސްބުކް

ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ޖަލުގައި ދޭ ޚިދުމަތް ރަގަނޅު ކުރުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއިލީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން ބައްޕާފުޅާ އެކީ ހައްޔަރު ކުރި މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޖަލުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޑް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރަވަން އޭނާ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނިންމަވާފައި ވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެގެން ނޫން ކަމަށް މަރިޔަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި އަޑިއާލާ ޖަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ލޯޔަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގާނޫނީ ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކުރަށްވާފައި ވާއިރު، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގެންނެވިފައި ނުވަނީ ވަގުތު ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އަޑުއެހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހަކީ ޖުލައި 6 ގައި އެ ދެބެފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅޭނެ އެންމެފަހު ދުވަސް ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖަލަކީ ޖަލު!

4 މަސް ކުރިން

ޖަލަކީ ޖަލު!

0
0
Shareef

4 މަސް ކުރިން

Dhari kanbalunna maruhabaa

0
0