23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އިސްރާއިލް-ފަލަސްތީން

އިސްރާއީލުން ހަމާސްއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

  • ޢައްޒާގެ ދެ މީހުންވަނީ މަރުވެފައި
  • އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަލާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދޭނަން: ނަތަންޔާހޫ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 09:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މަަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާތައް އަރާފައިވަނީ ހުސްކޮށްހުރި އިމާރާތްތަކަކަށް ކަމަށް -- އޭއެފްޕީ

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައަށް ފަހު، ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން މި ހަމަލާތަކަކީ އެގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްގެ ބަދަލު ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަލާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދޭނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަލަސްތީނުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ދެ މީހުން މަރުވެ 12 މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް ހަމަލާގައި އެ ގައުމުގެ ތިން މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލު ޑިފެންސް ފޯސް(އައިޑީއެފް)އިން ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހަމަލާދިނީ ހަމާސްގެ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ ބައިތު ލަހިއާގައި ހުންނަ ހަމާސްގެ ފައުޖުތަކުގެ މައި މަރުކަޒަކާއި،ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ އަލްޝާތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އުސް އިމާރާތެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕާއި، ހަތިޔާރު ރައްކާކުރާ ތަނަކާއި އަދި ރޮކެޓް ފޮނުވާލާ މަރުކަޒަކަށް އަމާޒު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް