19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އިސްރާއިލް-ފަލަސްތީން

އިސްރާއީލުން ހަމާސްއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

  • ޢައްޒާގެ ދެ މީހުންވަނީ މަރުވެފައި
  • އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަލާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދޭނަން: ނަތަންޔާހޫ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 09:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


މަަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާތައް އަރާފައިވަނީ ހުސްކޮށްހުރި އިމާރާތްތަކަކަށް ކަމަށް -- އޭއެފްޕީ

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައަށް ފަހު، ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން މި ހަމަލާތަކަކީ އެގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްގެ ބަދަލު ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަލާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދޭނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަލަސްތީނުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ދެ މީހުން މަރުވެ 12 މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް ހަމަލާގައި އެ ގައުމުގެ ތިން މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލު ޑިފެންސް ފޯސް(އައިޑީއެފް)އިން ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހަމަލާދިނީ ހަމާސްގެ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ ބައިތު ލަހިއާގައި ހުންނަ ހަމާސްގެ ފައުޖުތަކުގެ މައި މަރުކަޒަކާއި،ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ އަލްޝާތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އުސް އިމާރާތެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕާއި، ހަތިޔާރު ރައްކާކުރާ ތަނަކާއި އަދި ރޮކެޓް ފޮނުވާލާ މަރުކަޒަކަށް އަމާޒު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް