22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބިލްޑް-އަ-ބެއާ

ބިލްޑް-އަ-ބެއާ އިން ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުން އެ ކުންފުނިން މައާފަށް އެދެފި

  • މައްސަލަ ދިމާވީ ޕޭ ޔޯ އޭޖް ޕްރޮމޯޝަންގައި
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 04:08 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ބިލްޑް-އަ-ބެއާގެ އައުޓްލެޓެއް -- ދަ ކަޓް

ޓެޑީ ބެއާތަކާއި ސޮފްޓް ޓޯއީސް އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ބިލްޑް-އަ-ބެއާ އިން ހިންގި އެއް ދުވަހުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުން އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކުޓިވް ޝެރޮން ޕްރައިސް ޖޯން، ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ މި ކުންފުނިން "ޕޭ ޔޯ އޭޖް"ގެ ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޓެޑީ ބެއާ ވިއްކާފައިވަނީ، ގަންނަ ކުއްޖާއަށް ފުރިފައިވާ އުމުރަކީ އަގުގެ ގޮތުގަ އެވެ. 

މި ޕްރޮމޯޝަން އެ ކުންފުނީގެ އެމެރިކާ، ކެނެޑާގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައުޓްލެޓްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މައްސަލަ ދިމާވީ ބެއާތައް ގަތް ކަސްޓަމަރުން ގިނަވެ، އައުޓްލެޓްތަކުން ބެއާތައް ހުސްވުމުންނެވެ. އެތައް އިރެއް ވަންދެން އެ ބެއާތައް ގަތުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ދަރިން ގޮވައިގެން ގޮސް ކިއުގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައުޓްލެޓަށް އެއްވެ ތިބި ކަސްޓަމަރުން މައިތިރި ނުވުމުން އެންމެ ފަހުން ޖެހުނީ ސިފައިން ގެނެސްގެން، އެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ޖައްސައި އައުޓްލެޓް ބަންދު ކުރާށެވެ.   

ޝެރޮން މައާފައަށް އެދިވަޑައިގަތީ އެންބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއް މެދެވެރިކޮށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނިން ދޭން ބޭނުންވި ހިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުދެވުމުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ" އިންޓަވިއުގައި ޝެރޮން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިލްޑް-އަ-ބެއާ ކުންފުނި އުފައްދާފައިވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ވަނީ މިހާތަނަށް 160 މިލިއަން ޓެޑީ ބެއާ އުފައްދާފައެވެ.

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް