17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތައް

މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް

 • ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
 • ދެ މަޝްރޫއެއް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވާ، އެއް މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވާނެ
 • މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް އިފްތިތާހު ކުރި
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:30 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ރައީސް ޔާމީން: ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ، މިއީ މުލަކު ދާއިރާއަށް ވެރިކަމުގައި ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

 

މ. އަތޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ މުލަކަށެވެ. އެ ރަށުގެ ސާފުބޯފެނުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މިއީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ކުރިން އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރެވެ.

 

މުލަކަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާނީ ދިއްގަރަށެވެ. އެ ރަށުގެ ވެސް ބޯފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ނާލާފުއްޓަށެެވެ. ނާލާފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވާނެ އެވެ.

 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

 

މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށާއި، މަޝްރޫއުތައް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

 

ރައީސް ޔާމީންގެ ދަތުރުފުޅުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، މި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ވެސް ރައީސް އޮފީހަކުން ނުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް