22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިންސްޓަގްރާމް

އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ

  • ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އިންސްޓަގްރާމަށް ނުވަދެވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އިންސްޓަގްރާމް އެޕް -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިންސްޓްގްރާމް ޑައުންވެ "ލޮގިން" ނުވެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް މީހުން އަންނަނީ އިންސްޓާގްރާމް ޑައުންވެފައި ވާތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތަކުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ނިއުސްފީޑް ރިފްރެޝް ނުވާ ކަމަށާއި އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ވިއުސް އިން ވެސް އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ބުނެ އިންސްޓަގްރާމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އިންސްޓަގްރާމުން ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެތަށް ބިލިއަނަކަށް އަރާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Kolishan

9 މަސް ކުރިން

Adhives raakanimas kaan beynun

0
0
Ahh

9 މަސް ކުރިން

?

0
0