17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

އިންސްޓަގްރާމް

އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ

  • ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އިންސްޓަގްރާމަށް ނުވަދެވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:20 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އިންސްޓަގްރާމް އެޕް -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިންސްޓްގްރާމް ޑައުންވެ "ލޮގިން" ނުވެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް މީހުން އަންނަނީ އިންސްޓާގްރާމް ޑައުންވެފައި ވާތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތަކުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ނިއުސްފީޑް ރިފްރެޝް ނުވާ ކަމަށާއި އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ވިއުސް އިން ވެސް އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ބުނެ އިންސްޓަގްރާމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އިންސްޓަގްރާމުން ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެތަށް ބިލިއަނަކަށް އަރާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Kolishan

6 މަސް ކުރިން

Adhives raakanimas kaan beynun

0
0
Ahh

6 މަސް ކުރިން

?

0
0