19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިންސްޓަގްރާމް

އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ

  • ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އިންސްޓަގްރާމަށް ނުވަދެވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އިންސްޓަގްރާމް އެޕް -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިންސްޓްގްރާމް ޑައުންވެ "ލޮގިން" ނުވެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް މީހުން އަންނަނީ އިންސްޓާގްރާމް ޑައުންވެފައި ވާތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތަކުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ނިއުސްފީޑް ރިފްރެޝް ނުވާ ކަމަށާއި އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ވިއުސް އިން ވެސް އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ބުނެ އިންސްޓަގްރާމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އިންސްޓަގްރާމުން ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެތަށް ބިލިއަނަކަށް އަރާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Kolishan

2 މަސް ކުރިން

Adhives raakanimas kaan beynun

0
0
Ahh

2 މަސް ކުރިން

?

0
0