19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކުލަ އެކްސްރޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަކޮށް ނެގި އެކްސްރޭ ނިއުޒިލެންޑުގައި ނަގައިފި

  • މި މެޝިން އީޖާދު ކުރުމަށް ގާތް ގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަވިކަމަށް ވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


މީހެއްގެ އަތުގެ 3ޑީ އިމޭޖެއް -- ޓްވިޓަރ

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަކޮށް އަދި ތްރީޑީ ކޮށް ނެގި އެކްސްރޭ ނިއުޒިލޭންޑުގައި ނަގައިފިއެވެ.

ފިލް އާއި އެންތޮނީ ނަމަކަށް ކިޔާ ދެ ސައިންޓިސްޓުން ބައިވެރިވެގެން ކުރި މަސައްކަތުން އީޖާދުކޮށްފައިވާ ތްރީޑީ އެކްސްރޭ މެޝިނުން އަންނަ މަހު ނިއުޒިލެންޑްގައި ކަށީގެ އެކިބަލިތައް ހުންނަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.

ފިލްއާއި އެންތޮނީ އަށް މި މެޝިން އީޖާދު ކުރުމަށް ގާތް ގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަވިކަމަށް ވެއެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ދެބަފައިންނެވެ.

އަލަށް އީޖާދު ކުރި މިމެޝިނުން ނަގާ އެކްސްރޭތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގެ ކަށިތަކާއި އެހެނިހެން ޓިޝޫތައް މާ ރީތިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ޓިއުމަރ ތަކުގެ ސައިޒާއި އެ ހުންނަ ތަން ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް