18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކުލަ އެކްސްރޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަކޮށް ނެގި އެކްސްރޭ ނިއުޒިލެންޑުގައި ނަގައިފި

  • މި މެޝިން އީޖާދު ކުރުމަށް ގާތް ގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަވިކަމަށް ވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


މީހެއްގެ އަތުގެ 3ޑީ އިމޭޖެއް -- ޓްވިޓަރ

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަކޮށް އަދި ތްރީޑީ ކޮށް ނެގި އެކްސްރޭ ނިއުޒިލޭންޑުގައި ނަގައިފިއެވެ.

ފިލް އާއި އެންތޮނީ ނަމަކަށް ކިޔާ ދެ ސައިންޓިސްޓުން ބައިވެރިވެގެން ކުރި މަސައްކަތުން އީޖާދުކޮށްފައިވާ ތްރީޑީ އެކްސްރޭ މެޝިނުން އަންނަ މަހު ނިއުޒިލެންޑްގައި ކަށީގެ އެކިބަލިތައް ހުންނަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.

ފިލްއާއި އެންތޮނީ އަށް މި މެޝިން އީޖާދު ކުރުމަށް ގާތް ގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަވިކަމަށް ވެއެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ދެބަފައިންނެވެ.

އަލަށް އީޖާދު ކުރި މިމެޝިނުން ނަގާ އެކްސްރޭތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގެ ކަށިތަކާއި އެހެނިހެން ޓިޝޫތައް މާ ރީތިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ޓިއުމަރ ތަކުގެ ސައިޒާއި އެ ހުންނަ ތަން ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް