18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ކުލަ އެކްސްރޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަކޮށް ނެގި އެކްސްރޭ ނިއުޒިލެންޑުގައި ނަގައިފި

  • މި މެޝިން އީޖާދު ކުރުމަށް ގާތް ގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަވިކަމަށް ވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 01:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


މީހެއްގެ އަތުގެ 3ޑީ އިމޭޖެއް -- ޓްވިޓަރ

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަކޮށް އަދި ތްރީޑީ ކޮށް ނެގި އެކްސްރޭ ނިއުޒިލޭންޑުގައި ނަގައިފިއެވެ.

ފިލް އާއި އެންތޮނީ ނަމަކަށް ކިޔާ ދެ ސައިންޓިސްޓުން ބައިވެރިވެގެން ކުރި މަސައްކަތުން އީޖާދުކޮށްފައިވާ ތްރީޑީ އެކްސްރޭ މެޝިނުން އަންނަ މަހު ނިއުޒިލެންޑްގައި ކަށީގެ އެކިބަލިތައް ހުންނަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.

ފިލްއާއި އެންތޮނީ އަށް މި މެޝިން އީޖާދު ކުރުމަށް ގާތް ގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަވިކަމަށް ވެއެވެ. އެދެމީހުންނަކީ ދެބަފައިންނެވެ.

އަލަށް އީޖާދު ކުރި މިމެޝިނުން ނަގާ އެކްސްރޭތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގެ ކަށިތަކާއި އެހެނިހެން ޓިޝޫތައް މާ ރީތިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ޓިއުމަރ ތަކުގެ ސައިޒާއި އެ ހުންނަ ތަން ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް