12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ހެލެނގެންލި ރިސޯޓްގައި މަރުވި

ރިސޯޓުގައި މަރުވި މީހާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ބްލަޑް ސާންޕަލް ނަގައިފި

  • ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


ހެލެނގެންލި ރިސޯޓްގައި މަރުވި މީހާ -- ގޫގުލް

ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވެފާ އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ބްލަޑް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

 

ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވި ކަން އެނގިފައިވަނީ ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބެލުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގާ އެއްވެސް ޒަހަމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ މަރުވި ހާދިސާ ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އޭނާ މިއަދު ވަޅުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
 

ރިސޯޓެއްގައި ނިދާފައި އޮއްވާ، މަރުވެފައި އޮއްވާ މީހަކު ފެނިފައިވާ އިރު ދާދިފަހުން މާލޭގައި ވެސް ވަނީ ނިދާފައި އޮއްވާ ދެމަފިރިން އެކުގައި މަރުވެފަ އެވެ. މިދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް ޒަހަމެއް ނެތް އިރު މި މައްސަލަ ވެސް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް