22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ހެލެނގެންލި ރިސޯޓްގައި މަރުވި

ރިސޯޓުގައި މަރުވި މީހާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ބްލަޑް ސާންޕަލް ނަގައިފި

  • ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ހެލެނގެންލި ރިސޯޓްގައި މަރުވި މީހާ -- ގޫގުލް

ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވެފާ އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ބްލަޑް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

 

ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވި ކަން އެނގިފައިވަނީ ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބެލުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގާ އެއްވެސް ޒަހަމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ މަރުވި ހާދިސާ ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އޭނާ މިއަދު ވަޅުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
 

ރިސޯޓެއްގައި ނިދާފައި އޮއްވާ، މަރުވެފައި އޮއްވާ މީހަކު ފެނިފައިވާ އިރު ދާދިފަހުން މާލޭގައި ވެސް ވަނީ ނިދާފައި އޮއްވާ ދެމަފިރިން އެކުގައި މަރުވެފަ އެވެ. މިދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑުގައިވެސް ޒަހަމެއް ނެތް އިރު މި މައްސަލަ ވެސް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް