23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިހްތިޖާޖު ކުރުން

އިގިރޭސިވިލާތުގައި ޓުރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖްކުރަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

  • މި ދަތުރުފުޅަކީ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފަހުން އިގިރޭސިވިލާތައް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު
  • އިހްތިޖާޖުކުރުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނިކުންނާނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 07:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ހީލިއަމް އަޅައިގެން ޓްރަމްޕްގެ ސޫރަ ސިފަވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ބްލިމްޕެއް -- ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ހުކުރު ދުވަހު އިހްތިޖާޖު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

ނޭޓޯ ސަމިޓް ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ޓުރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ފެއްޓެވި ދަތުރުޅުފުޅުގައި އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ތެރެސާ މޭ އާއި ކުއީން އެލިޒަބަތްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެ ގައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ މި ދަތުރުފުޅާ އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރަޕްމް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާ މެދު އެ މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިހްތިޖާޖު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ޓްރަމްޕާ މެދު އޮންނަ ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމަށް، ހީލިއަމް އަޅައިގެން ޓުރަމްޕްގެ ސޫރަ ސިފަވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބްލިމްޕެއް ނެގުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ. ޕާލެމެންޓްސް ގާޑެންގައި އެ ބްލިމްޕް ނަގަން ނިންމާފައިވާއިރު ލަންޑަނުގެ ސިޓީ ހޯލުން އެކަމަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ.  

އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަސް އިންގްލެންޑްގައި ހޭދަ ކުރައްވައިފައިވާއިރު ހުކުރު ދުވަސް ވެސް ހޭދަ ކުރައްވާނީ އިންގްލެންޑުގައެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ވަޑައިގަންނަވާނީ ސްކޮޓްލެންޑަށެވެ. ރައީސް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ވިލާތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ "ސްޓޭޓް ވިޒިޓެއް" ނޫން ކަމުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވާނީ ލަންޑަނުގައި، އެމެރިކާ އިން އިގިރޭސި ވިލާތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރުގެ އަރިހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް