20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މީރާ ސާފުކުރުން

ހޭވައްލާ ގެ ނަމުގައި މީރާއިން މުޅި މާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

  • 2،500 ކުނި ކޮތަޅު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައިވޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ހޭވައްލާ ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާއިން އިސްނަގައިގެން މާލެ ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ހަތަކުން ބާރައަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ މީރާ އާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މީރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު ރަޝާ ވިދާޅުވީ، މީރާއިން ހޭވައްލާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސްކޫލުތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތައް އެކުވެގެން ގާތްގަނޑަކަށް 43 ފަރާތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2،500 ކުނި ކޮތަޅު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައި ވާނެ ކަމަށް ރަޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް އެއްކޮށް ސާފުކޮށްފައިވާ އިރު ޓެރެކް ސަރަހައްދާ މަސްމާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގެ މޫދު ސާފުކޮށްފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ހިންގި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް