25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކެޓަލޯނިއާގެ ލީޑަރު

ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސްޕޭނަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި

  • އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 07:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކާލްސް ޕުއިޖްޑެމޮންޓް -- ރޮއިޓަރސް

ސްޕެއިން ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފައިވާ ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކާލްސް ޕުއިޖްޑެމޮންޓް، ސްޕޭނަށް ފޮނުވާލުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމައިފިއެވެ.

ސްޕޭންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކެޓަލޯނިއާގެ މިނިވަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ޕުއިޖްޑެމޮންޓް އިއުލާން ކުރެއްވުމުން، ސްޕޭންގެ ސަރުކާރު ހިތްހަމަނުޖެހި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ހައްޔަރު ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވުމުން ވަނީ ބެލްޖިއަމުން ސިޔާސީ ހިމާޔާތް ހޯއްދަވައި އެގައުމަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު މާޗު މަހު އޭނާ ވަނީ ޑެންމާކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ޖަރުމަނުގެ އުތުރު ހިސާބަކުން ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ އުތުރުގެ ޝްލެސްވިގް-ހޯލްސްޓެއިންގެ ކޯޓަކުން ޕުއިޖްޑެމޮންޓް ސްޕޭނަށް ފޮނުވާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް އެ ގައުމުން ހައްޔަރު ކުރަން ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ވާތީއެވެ. އަދި އެ އަމުރުގައި ކެޓަލޯނިއާގެ މިނިވަންކަން އިއުލާންކުރި މައްސަލަ ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕުއިޖްޑެމޮންޓްގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ބުނީ އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް