19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ފަތުރުވެރ

ފަތުރުވެރިއަކު ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ

  • ތުޅާގިރި އާއި ބަރޮސް ކަރިން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7.00 އާއި 8.00 ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ޓުއަރިސްޓުންގެ ހަށިގަނޑު -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެ އަތޮޅު މީރުފެންފުށި ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ތުޅާގިރި އާއި ބަރޮސް ކައިރިން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ތުޅާގިރި އާއި ބަރޮސް ކަރިން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7.00 އާއި 8.00 ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިދެ ހަށިގަނޑަކީ މާލެ އަތޮޅު މީރުފެން ފުށި ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ފަތުރުވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑި މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސް މޯޗަރީ އަށް ލާފައެވެ.

މީރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

މިއަދު ފެނުނު ދެ ހަށިގަނޑަކީ މިދެ ފަތުރުވެރިންގެ ހަށިގަނޑު ކަމެއް ފުލުހުން ޔަގީންކޮށް ނުދޭ އިރު މިއަދު ފެނުނު ދެ ހަށިގަނޑަކީ ވެސް އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އެ ދެ ހަށިގަނޑު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް