18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިނގިރޭސިވިލާތް-އެމެރިކާ

ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތައް ސުލްހަވެރިވާން ވާނެ: ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު

  • އެެމެރިކާ ގެ ރައީސް ވަނީ ދެދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތައް ވަޑައިގެންފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 20:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


މޭޔަރު ހާން -- ބީބީސީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތައް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތައް "ސުލްހަވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ މުޒާހަރާތައް ކުރަން ވާނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި" ކަމަށް ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު ސާދިގް ހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

މޭޔަރު ހާން މިހެން ވިދާޅުވި އިރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތަައް ވަޑައިގެންފައެވެ. މޭޔަރު ހާން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންޑަނުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެ ދަތުރުފުޅާ އަމާޒުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާނެ މެސެޖަކީ މުޒާހަރާ ކުރަން ވާނީ ސުލްހަވެރިކޮށް ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ އަދި ގާނޫނު މުގުރާ ފަރާތްތަކަށް "މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށެވެ." 

ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރީސާ މޭ އާ ވެސް ބައްދަލުކުރަވަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް