19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިނގިރޭސިވިލާތް-އެމެރިކާ

ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތައް ސުލްހަވެރިވާން ވާނެ: ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު

  • އެެމެރިކާ ގެ ރައީސް ވަނީ ދެދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތައް ވަޑައިގެންފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 20:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


މޭޔަރު ހާން -- ބީބީސީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތައް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ މުޒާހަރާތައް "ސުލްހަވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ މުޒާހަރާތައް ކުރަން ވާނީ ހެޔޮނިޔަތުގައި" ކަމަށް ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު ސާދިގް ހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

މޭޔަރު ހާން މިހެން ވިދާޅުވި އިރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތަައް ވަޑައިގެންފައެވެ. މޭޔަރު ހާން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންޑަނުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެ ދަތުރުފުޅާ އަމާޒުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާނެ މެސެޖަކީ މުޒާހަރާ ކުރަން ވާނީ ސުލްހަވެރިކޮށް ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ އަދި ގާނޫނު މުގުރާ ފަރާތްތަކަށް "މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށެވެ." 

ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރީސާ މޭ އާ ވެސް ބައްދަލުކުރަވަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް