16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވިމްބަލްޑަން

ވިމްބަލްޑަން: ނަޑާލް އަދި ޖޮކޮވިޗް ސެމީއަށް، ފެޑެރާ ކަޓައިފި

 • ނަޑާލް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން އާޖެންޓީނާގެ ހުއާނާ މާޓިން ޑެލްޕޮޓްރޯ ބަލިކޮށްގެން
 • ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދީ ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލިކޮށްގެން
 • ފެޑެރާ ސެމީއަށް ނުގޮސް ކުއާޓާއިން ކެޓީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކެވިން އެންޑަސަން އަތުން ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން ބަލިވުމުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 17:50 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
 7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ރަފައޭލް ނަޑާލް އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ވިމްބަލްޑަންގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރަފައޭލް ނަޑާލް އަދި ނޮވާކް ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދިއިރު ރޯޖާ ފެޑެރާ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ނަޑާލް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން އާޖެންޓީނާގެ ހުއާނާ މާޓިން ޑެލްޕޮޓްރޯ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 7-5 އިން ނަޑާލް ގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ސެޓާއި ތިންވަނަ ސެޓު 7-6 އަދި 6-4 އިން ގެންދިޔައީ ޑެލްޕޮޓްރޯއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނަޑާލް ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-4 އަދި 6-4 އިން ގެންގޮސް މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ސެމީއިން ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދީ ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ބަލި ކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-3 އިން ޖޮކޮވިޗް ގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ސެޓު 6-3 އިން ގެންދިޔައީ ނިޝިކޯރީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-2 އަދި 6-2 އިން ގެންގޮސް ނިޝިކޯރީ ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ރެކޯޑް އަށް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފެޑެރާ ސެމީއަށް ނުގޮސް ކުއާޓާއިން ކެޓީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކެވިން އެންޑަސަން އަތުން ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން ބަލިވުމުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު 6-2 އަދި 7-6 އިން ފެޑެރާ ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެންޑަސަން ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ތިން ސެޓު 7-5، 6-4 އަދި 13-11 އިން ގެންގޮސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޖޯން އިސްނާއެވެ. އޭނާ ސެމީއަށް ދަތުރު ކުރީ ކުއާޓާގައި މިލޯސް ރައޯނިޗް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ފުރަތަމަ ސެމީގައި ނަޑާލް ނުކުންނާނީ ޖޮކޮވިޗްއާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ދެވަނަ ސެމީގައި އެންޑަސަން ނުކުންނާނީ އިސްނާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް