18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ވިހި އަހަރު ފަހުން މާދުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލަވައަކަށް ނަށައިފި

  • މި ލަވައަށް މާދުރީ ނަށާފައި ވަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ޑާންސް ދީވާނޭ" ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


މާދުރީ ޑިކްސިޓް: ނެށުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިއެއް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ "ޑާންސިން ކުއީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ބަތަލާ މާދުރީ ޑިކްސިޓް އޭނާގެ ކުރީގެ ލަވައަކަށް ނަށައިފިއެވެ.

މާދުރީ ނަށާފައި ވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އޭނާގެ ފިލްމް "ރާޖާ" ގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "އަކިޔަ މިލައުން" އަށެވެ. އޭނާ އެ ޑާންސްކޮށްފައި ވަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯ " ޑާންސް ދީވާނޭ" ގައެވެ.

އެލަވައަށް މާދުރީ ނަށާފައިވާއިރު މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ނެށިގޮތާ އެއްވެސް ތާފަތު ކަމެއް ނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

މި ޝޯގައި މާދުރީ ވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިޝާން ކޭތަރް އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޝޯގެ ތެރެއިން އެންމެން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް މާދުރީ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

މާދުރީ އެންމެ ފަހުން ފިލްމަކުން ފެނިފައި ވަނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ މަރާތީ ފިލްމް "ބަކެޓް ލިސްޓް" އިންނެވެ.

ދެން އެންމެ އަވަހަށް މާދުރީ ފެނިގެންދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކަލާންކް" އިންނެވެ. މިފިލްމްގައި މާދުރީއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ ބަޓް، ވަރުން ދަވަން، ސަންޖޭ ދަތު، އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު، ސޯނާކްޝީ ސިންހާގެ އިތުރުން ކްރިތީ ސެނޯންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް