19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

ވިހި އަހަރު ފަހުން މާދުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލަވައަކަށް ނަށައިފި

  • މި ލަވައަށް މާދުރީ ނަށާފައި ވަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ޑާންސް ދީވާނޭ" ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


މާދުރީ ޑިކްސިޓް: ނެށުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިއެއް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ "ޑާންސިން ކުއީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ބަތަލާ މާދުރީ ޑިކްސިޓް އޭނާގެ ކުރީގެ ލަވައަކަށް ނަށައިފިއެވެ.

މާދުރީ ނަށާފައި ވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އޭނާގެ ފިލްމް "ރާޖާ" ގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "އަކިޔަ މިލައުން" އަށެވެ. އޭނާ އެ ޑާންސްކޮށްފައި ވަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯ " ޑާންސް ދީވާނޭ" ގައެވެ.

އެލަވައަށް މާދުރީ ނަށާފައިވާއިރު މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ނެށިގޮތާ އެއްވެސް ތާފަތު ކަމެއް ނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

މި ޝޯގައި މާދުރީ ވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިޝާން ކޭތަރް އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޝޯގެ ތެރެއިން އެންމެން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް މާދުރީ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

މާދުރީ އެންމެ ފަހުން ފިލްމަކުން ފެނިފައި ވަނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ މަރާތީ ފިލްމް "ބަކެޓް ލިސްޓް" އިންނެވެ.

ދެން އެންމެ އަވަހަށް މާދުރީ ފެނިގެންދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކަލާންކް" އިންނެވެ. މިފިލްމްގައި މާދުރީއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ ބަޓް، ވަރުން ދަވަން، ސަންޖޭ ދަތު، އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު، ސޯނާކްޝީ ސިންހާގެ އިތުރުން ކްރިތީ ސެނޯންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް