22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ވިހި އަހަރު ފަހުން މާދުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލަވައަކަށް ނަށައިފި

  • މި ލަވައަށް މާދުރީ ނަށާފައި ވަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ޑާންސް ދީވާނޭ" ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:27 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


މާދުރީ ޑިކްސިޓް: ނެށުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަރިއެއް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ "ޑާންސިން ކުއީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ބަތަލާ މާދުރީ ޑިކްސިޓް އޭނާގެ ކުރީގެ ލަވައަކަށް ނަށައިފިއެވެ.

މާދުރީ ނަށާފައި ވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އޭނާގެ ފިލްމް "ރާޖާ" ގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "އަކިޔަ މިލައުން" އަށެވެ. އޭނާ އެ ޑާންސްކޮށްފައި ވަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯ " ޑާންސް ދީވާނޭ" ގައެވެ.

އެލަވައަށް މާދުރީ ނަށާފައިވާއިރު މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ނެށިގޮތާ އެއްވެސް ތާފަތު ކަމެއް ނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

މި ޝޯގައި މާދުރީ ވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ދަޅަކް" ގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިޝާން ކޭތަރް އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޝޯގެ ތެރެއިން އެންމެން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް މާދުރީ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

މާދުރީ އެންމެ ފަހުން ފިލްމަކުން ފެނިފައި ވަނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ މަރާތީ ފިލްމް "ބަކެޓް ލިސްޓް" އިންނެވެ.

ދެން އެންމެ އަވަހަށް މާދުރީ ފެނިގެންދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކަލާންކް" އިންނެވެ. މިފިލްމްގައި މާދުރީއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ ބަޓް، ވަރުން ދަވަން، ސަންޖޭ ދަތު، އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު، ސޯނާކްޝީ ސިންހާގެ އިތުރުން ކްރިތީ ސެނޯންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް