19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓް

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި އަނެއްކާ ވެސް ޒުވާނަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

  • މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މަރަދޫފޭދު އާއި ފޭދޫ ގުޅޭ ކޯޒްވޭ ދިމާލުގައި
  • މިހާދިސާ ހިނގީ މަރަދޫފޭދޫން ފޭދު އަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކޯޒްވޭގެ އަރިމަތީގައި ހުރި ތަނބުގައި ޖެހިފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 23:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ.. -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަންހެނަކުގެ ހާލު ސީރިއެސްވެފައިވާއިރު އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފިރިހެނަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މަރަދޫފޭދު އާއި ފޭދޫ ގުޅޭ ކޯޒްވޭ ދިމާލުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ މަރަދޫފޭދޫން ފޭދު އަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކޯޒްވޭގެ އަރިމަތީގައި ހުރި ތަނބެއްގައި ޖެހިފަ އެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު ސައިކަލުގައި އިނީ ދުއްވަން އިންމީހާ އެކަންޏެވެ.

އެނާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓުގެ ފޮޓޯއިން ފެންނައިރު އެމީހާ ބޮލާއި ނޭފަތް ފަޅާއިގެންގޮސް މޫނުމަތީގައި ވަރަށް ގިނައިން ލޭފައިބާފައި ހުރިކަން ފާހަގަވެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވަނީ އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް