14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓް

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި އަނެއްކާ ވެސް ޒުވާނަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

  • މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މަރަދޫފޭދު އާއި ފޭދޫ ގުޅޭ ކޯޒްވޭ ދިމާލުގައި
  • މިހާދިސާ ހިނގީ މަރަދޫފޭދޫން ފޭދު އަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކޯޒްވޭގެ އަރިމަތީގައި ހުރި ތަނބުގައި ޖެހިފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 23:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ.. -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަންހެނަކުގެ ހާލު ސީރިއެސްވެފައިވާއިރު އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފިރިހެނަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މަރަދޫފޭދު އާއި ފޭދޫ ގުޅޭ ކޯޒްވޭ ދިމާލުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ މަރަދޫފޭދޫން ފޭދު އަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކޯޒްވޭގެ އަރިމަތީގައި ހުރި ތަނބެއްގައި ޖެހިފަ އެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު ސައިކަލުގައި އިނީ ދުއްވަން އިންމީހާ އެކަންޏެވެ.

އެނާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓުގެ ފޮޓޯއިން ފެންނައިރު އެމީހާ ބޮލާއި ނޭފަތް ފަޅާއިގެންގޮސް މޫނުމަތީގައި ވަރަށް ގިނައިން ލޭފައިބާފައި ހުރިކަން ފާހަގަވެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވަނީ އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް