18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:43

ލަންކާ މަސް ބޯޓް

ހާލުގައި ޖެހިފައިވަނިކޮށް ސަލަމާތްވި ލަންކާ މަސްވެރިން މާލެ ގެނެސްފި

 • ދަތުރު ކުރި ބޯޓު އޮޔާދާތީ، ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
 • ހަތް ފަޅުވެރިން އެ ބޯޓުގައި ތިބި
 • އެ ބޯޓު ފެނުނީ ވިލިނގިލީ ބޭރުން މސްވެރިންތަކަކަށް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 21:19 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
 2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
 3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
 5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
 6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
 7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
 8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ލަންކާ މަސްވެރިން ކޯސްޓްގާޑުގައި މާލެ ގެނައުން -- އެމްއެންޑީއެފް

ހާލުގައި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފެނުނު ސްރީލަންކާގެ މަސް ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓުގާޑުން މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

ހަތް މީހުންނާ އެކު ހާލުގައި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ސްރީލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންތަކަކަށެވެ. ގއ. ވިލިނގިއްޔާ 43 މޭލު ބޭރުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކޮށްގެން، ގެންގޮސްފައި ވަނީ ގދ. ތިނަދޫއަށެވެ. އެ އަށް ފަހު ކޯސްޓުގާޑުން ވަނީ އެ މީހުން ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު، ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ލަންކާ ބޯޓު ހާލުގައި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ދިވެހި މަސްވެރިންތަކަށް ފެނިގެން ފެނާއި ކާބޯތަކެތި އެ ދޯންޏަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏަށް އެ މީހުން ފެނުމާއެކު ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ބޯޓާ ކައިރިކޮށް، ފެނާއި ކާބޯތަކެތި އެ ބޯޓަށް ވަނީ ފޯރުކޯށްދީފައި. މިއީ ރިވެތި މިސާލެއް،" އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ލަންކާ ބޯޓު ހާލުގައި ޖެހުނީ އެ ބޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ބެޓެރީ ފެއިލްވެގެން ކަމަށެވެ. އެ ބޯޓު ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހުނީ ކޮން ދުވަހަކުން ފެށިގެން ކަމެއް އެމްއެންޑީއެފަކުން ނުބުނެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން މާލެ ގެނެސްފައިވާއިރު، އެ މީހުން ދަތުރު ކުރި ބޯޓު މާލެ ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ބޯޓު އޮޔާ ދާތީވެ، ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓަކާ ގުޅިގެން ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ބަނދަރު ކުރުމުގެ މަސަައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް