22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ މި އަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދެނީ!

  • މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ބައެއް ފައިސާތައް ހުންނާނެ: އެފްއޭއެމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް


މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޭސްބުކް

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޓީމުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދޭނެ ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ، މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ބައެއް ފައިސާތައް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާތައް މި އަހަރު އަލަށް ހަދާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ތެރޭގައި ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިމިގެންދިޔަ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައެއް ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ އަދި ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް މި އަހަރު އެފްއޭއެމް އިން ދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖަވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ އެފްއޭއެމްއާ ފީފާ އިން އެކުލަވާލި ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީން ތައާރަފްކުރި މުބާރާތަކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މުބާރާތް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުނު އަހަރާ ދިމާވުމުން އެ މުބާރާތަށް ކިޔާފައިވަނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން އާ މޫނުތައް ފެނިގެންދާއިރު، ވަރުގަދަ ޓީމުތައް ވެސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސ.ފޭދޫ ވަނީ ގައުމީ މުބާރާތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް