18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:43

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންޒާރުދިނުން

ރައީސް ނަޝީދު 'ގަތުލުކުރުމަށް' ފެނަކައިގެ އެކްޓިން އެމްޑީ ފާޅުގައި ގޮވާލައިފި

  • ރައީސް ނަޝީދު މަރާލުމަށް މުސްލިމް އުއްމަތަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލާފައިވޭ
  • މި ޓްވީޓް އޭނާ ވަނީ ފަހުން ޑިލީޓްކުރައްވާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
  7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކްޓިން އެމްޑީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ލައްމާން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެކްޓިން އެމްޑީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ލައްމާން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފާޅުގައި މަރުގެ އިންޒާރުދެއްވައިފިއެވެ. 

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ލައްމާން މަރުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު އަންގާރަ ދުވަހު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ހޮއްވަވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ރަނިންގ މޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮއްވަވާފައި ވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް މީހުން ފޮނުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ޑރ. ޝަހީމަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވުމުން ހާމަވެގެންދަނީ ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް ސައުދީ އިން ތާއިދުކުރާ މިންވަރު ކަމަށް އެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވައި ލައްމާންގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރައްވާފައިވާ ރިޕްލައިގައި އޭނާ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު މަރާލުމަށް މުސްލިމް އުއްމަތަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަކީ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ފިތުނަ އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. މި ޓްވީޓް އޭނާ ވަނީ ފަހުން ޑިލީޓްކުރައްވާފައެވެ. 

ލައްމާން ޑިލީޓްކުރެއްވި ޓްވީޓް

މިއީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅިގެން މިފަދަ ގޮތަކަށް ޓްވީޓް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ވެސް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދެރަ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމަށާއި ދެރަގޮތްތައް ހެދުމަށް އާންމުކޮށް ގޮވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ދެއްވާފައިވާ ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުއްތާ ފާކުރެއްވުމަށް ދުއާކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިތާ

6 ދުވަަސް ކުރިން

ތަންދޮރު ނުފިލިއަސް ބޮޑުވަރު. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އުފާވާނެ

0
0
މޮޑު

6 ދުވަަސް ކުރިން

Laman's twitter account was hacked. He had mentioned it on his facebook. Why do you not check?

0
0
ހެއްރަބެ

6 ދުވަަސް ކުރިން

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ކިތަންމެވަރަކަށް ބޭނުންވިޔަސް މީހަކު މަރާލަން ގޮވުމަކީ ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއްނޫން. . އަންނި މަރާލަން ގޮވުމުން ވަޡީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމާއެކު ބައެއްގެ ރުހުން ލިބޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ މުނާފިގުންގެ އަމަލެއް!!!!ލ

4
0