21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ހުޅުމާލެ ހައުސިން ޔުނިޓް

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އަމީން ކޮންޓްރަކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކޮށްފި

  • ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރަނީ 402 ހައުސިން ޔުނިޓް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ހިޔާވަހި ހައުސިން ޔުނިޓް ތައް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކުރަނީ -- ގޫގުލް

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅާ މި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަންއެވެ. އަދި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންޑައިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދުއެވެ.

އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމީއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެކުންފުނީގެ އެމްޑީ ސައިމަން ވިދާޅުވީ "ހިޔާވަހި ހައުސިން " ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 402 ހައުސިން ޔުނިޓް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓް 26 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާނެ ކަމަށް ސައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައިމަން ވިދާޅުވީ 647 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އަޅާ މި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާ ހަވާލު ކުރީ ބިޑް އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓް އަމީންއާ ހަވާލު ކުރީ ހުށަހެޅި ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިންނާއި އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮޖެކްޓް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އަމީން އަށް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށް ސައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައިމަން ވިދާޅުވީ މި ހައިސިން ޔުނިޓްތައް ވެސް ދޫކުރާނީ ބޭންކްތައް މެދުވެރިކޮށް މޯގޭޖްކުރާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އަދި ހިޔާވަހި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އަމާޒް ކޮށްފައި ވަނީ ރެޒިޑެންޝަލް އަދި ނަން ރެޒިޑެންޝަލް ކެޓަގަރީ އަށް ކަމަށާއި އެހެން ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ވުރެ މި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް