15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޖޯޖް ކްލޫނީ

ޖޯޖް ކްލޫނީ އިޓަލީގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ފަރުވާ ދީފި، ހާލު ރަނގަޅު

 • މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އަންގާރު ދުވަހު ހެނދުނު
 • ސްކޫޓަރުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ކްލޫނީ ވަނީ ކާރެއްގައި ޖެހިފައި
 • ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވަ ދިނުމަށް ފަހު މިހާރު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:27 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
 8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު ވެއްޓިފައި އޮތް ޖޯޖް ކްލޫނީއަށް އެހީތެރިވަނީ -- އޭޕީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ، 57، އިޓަލީގައި ސްކޫޓަރެއްގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެއެވެ.

އިޓަލީގެ ސާޑިނިއާ އައިލެންޑްގެ އޮލްބިއާ ސިޓީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އޭނާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އަނިޔާތައް އެހާ ސީރިއަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އޭނާގެ ކުރި މައްޗަށް ކުއްލިއަކަށް މާސޭޑީޒް ކާރެއް އެރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ކާރުގައި ޖެހި ކްލޫނީ އޭނާ ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސްކޫޓަރު މަތިން އެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ކްލޫނީއާ އެކު އެހެން ސްކޫޓަރެއްގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ މީހާ ވަނީ އެ ކާރުގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވެފައެވެ.

އަދި ކްލޫނީގެ ކަކުލަށް އަނިޔާ ލިބިފައި ވުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުމަށް ފަހު އެމްއާރްއައި ސްކޭނެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެންބީސީން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކްލޫނީގެ ޓީމުން ބުނީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ކްލޫނީ އެކްސިޑެންޓްވި ހަބަރު ލިބުމާއެކު އަންހެނުން އަމާލްވަނީ ވަގުތުން އޭނާގެ ކައިރިއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކްލޫނީ ސާޑިނިއާގައި އުޅެނީ ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގ އެއްގައެވެ. އެއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ މައްޗަށް ޖޯސެފް ހެލަރ ލިޔެފައިވާ ފޮތެއް ކަމަށްވާ "ކެޗް-22"ގެ ޝޫޓިންގގައެވެ.

އިޓަލީގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ކްލޫނީ ފިލްމް ޝޫޓިންގއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް