19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޖޯޖް ކްލޫނީ

ޖޯޖް ކްލޫނީ އިޓަލީގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ފަރުވާ ދީފި، ހާލު ރަނގަޅު

 • މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އަންގާރު ދުވަހު ހެނދުނު
 • ސްކޫޓަރުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ކްލޫނީ ވަނީ ކާރެއްގައި ޖެހިފައި
 • ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވަ ދިނުމަށް ފަހު މިހާރު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:27 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު ވެއްޓިފައި އޮތް ޖޯޖް ކްލޫނީއަށް އެހީތެރިވަނީ -- އޭޕީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ، 57، އިޓަލީގައި ސްކޫޓަރެއްގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެއެވެ.

އިޓަލީގެ ސާޑިނިއާ އައިލެންޑްގެ އޮލްބިއާ ސިޓީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އޭނާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އަނިޔާތައް އެހާ ސީރިއަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އޭނާގެ ކުރި މައްޗަށް ކުއްލިއަކަށް މާސޭޑީޒް ކާރެއް އެރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ކާރުގައި ޖެހި ކްލޫނީ އޭނާ ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސްކޫޓަރު މަތިން އެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ކްލޫނީއާ އެކު އެހެން ސްކޫޓަރެއްގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ މީހާ ވަނީ އެ ކާރުގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވެފައެވެ.

އަދި ކްލޫނީގެ ކަކުލަށް އަނިޔާ ލިބިފައި ވުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުމަށް ފަހު އެމްއާރްއައި ސްކޭނެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެންބީސީން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކްލޫނީގެ ޓީމުން ބުނީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ކްލޫނީ އެކްސިޑެންޓްވި ހަބަރު ލިބުމާއެކު އަންހެނުން އަމާލްވަނީ ވަގުތުން އޭނާގެ ކައިރިއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކްލޫނީ ސާޑިނިއާގައި އުޅެނީ ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގ އެއްގައެވެ. އެއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ މައްޗަށް ޖޯސެފް ހެލަރ ލިޔެފައިވާ ފޮތެއް ކަމަށްވާ "ކެޗް-22"ގެ ޝޫޓިންގގައެވެ.

އިޓަލީގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ކްލޫނީ ފިލްމް ޝޫޓިންގއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް