18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

މޮނީ ރޯއީގެ 180 ޑިގްރީ ހައި ކިކް އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!

  • އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ކުރި އެރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފްކޮށް މި ފޮޓޯއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
  7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


މޯނީ ރޯއީ -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގައި ބެލުންތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޓީވީ ސީރިއަލް " ކިޔުކީ ސާސް ބީ ކަބީ ބަހޫ ތީ" އަދި "ނާގިން" އިން ބެލުންތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މޮނީ ރޯއީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ އޭނާގެ 180 ޑިގްރީ ހައި ކިކް އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒްކުރާ " ގޯލްޑް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދާ ބަތަލާ ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ މި ފޮޓޯއަކީ އޭނާ ޖިމްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އެކެވެ.

 މޮނީ ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުން އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ކުރި އެރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފްކޮށް މި ފޮޓޯއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މޮނީ ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވާރޭގައި ނަށަނިކޮށް ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯއެއްވެސް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ ރަތް ހާޓް އިމޯޖީ އަކާއިއެކު "ޑާންސިން ޓު ދަ ރެއިންސް ކްރިއޭޓިން މިއުޒިކް.. ތާޕުރު ތުޕުރު ތާޕުރު ތުޕުރު" މިހެންނެވެ.

މޮނީ ރޯއީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލުން އޭނާ އާއިއެކު ފެނިގެންދަނީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ.

އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް އަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއު އެއްގައި މޮނީ ބުނެފައިވަނީ ގޯލްޑްގެ ޕޯސްޓަރު ފެނުމުން އޭނާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ފިލްމްގެ ޓީޒާ ފެނުމުންވެސް އޭނާއަށް ވަރަށް ފުން އަސަރެއް ކުރުވި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހިތުގައި ވަތަނީ ރޫހު އުފެދިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި އެފިލްމް ކުޅެން ލިބުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށް މޯނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ދުވަހަށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރީމާ ކަތުގީ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ގޯލްޑް" މި ފިލްމަކީ 1947 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ އަށް މިނިވަންކަން ލިބުމަށް ފަހު 12 އޮގަސްޓް 1948 ގައި އޮލިމްޕިކްގައި އިންޑިއާ އަށް ހޮކީން ރަން މެޑެލް ގެނެސްދޭ ހާދިސާ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް