18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަނީ

  • މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ހުކުމް އިއްވިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
  7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ލީތަލް އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޗެމްބަރ އެއް -- ގޫގުލް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ބުއްދާސަނާ ގަމިނީ ޖަޔަވިކްރަމަ ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު ޖަލުގައި ތިބި ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީޑިއާއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަނަރަ އަހަރުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ކެބިނެޓުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކޮށްގެން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައި މިހާރުވެސް ޖަލަށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި ރޭވުންތަކާއި ދާދި ފަހުން ހިނގާފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއިއެކު ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސެނާ ވަނީ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިސް އެންޑް ޕްރިޒަންސް ރިފޯމް މިނިސްޓަރއަށް އަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް