23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަނީ

  • މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ހުކުމް އިއްވިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ލީތަލް އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޗެމްބަރ އެއް -- ގޫގުލް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ބުއްދާސަނާ ގަމިނީ ޖަޔަވިކްރަމަ ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު ޖަލުގައި ތިބި ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީޑިއާއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަނަރަ އަހަރުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ކެބިނެޓުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކޮށްގެން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައި މިހާރުވެސް ޖަލަށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި ރޭވުންތަކާއި ދާދި ފަހުން ހިނގާފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއިއެކު ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސެނާ ވަނީ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިސް އެންޑް ޕްރިޒަންސް ރިފޯމް މިނިސްޓަރއަށް އަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް