19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަނީ

  • މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ހުކުމް އިއްވިފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 09:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ލީތަލް އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޗެމްބަރ އެއް -- ގޫގުލް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ބުއްދާސަނާ ގަމިނީ ޖަޔަވިކްރަމަ ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު ޖަލުގައި ތިބި ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީޑިއާއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަނަރަ އަހަރުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ކެބިނެޓުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކޮށްގެން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައި މިހާރުވެސް ޖަލަށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި ރޭވުންތަކާއި ދާދި ފަހުން ހިނގާފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއިއެކު ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސެނާ ވަނީ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ޖަސްޓިސް އެންޑް ޕްރިޒަންސް ރިފޯމް މިނިސްޓަރއަށް އަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް