18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:43

ޔަމަން ހަނގުރާމަ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އަމާޒުކޮށް ހޫސީން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް އަނެއްކާވެސް ވައްޓާލައިފި

  • ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެެއަށް ސައުދީ ވަދެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
  • މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުވެސް ހޫސީންވަނީ މިސައިލެއް ފޮނުވާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 07:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
  2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
  3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
  5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
  7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
  8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ސައުދީއަށް އަމާޒުކޮށް ހޫސީން ފޮނުވާލާފައިވާ މިސައިލެއް ވައްޓާލާފައި -- އަލްއަރަބިއްޔާ

ޔަމަނުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ހޫސީ ހަނގުރާމަވެރިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ޖިޒާންއަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި މިސައިލެއް ސައުދީގެ އެއަރ ޑިފެންސް ފޯސްއިން ވައްޓާލައިިފިއެވެ.

ހޫސީން ހިންގާ އަލް މަސީރާ ޓީވީއިން ކުރިިން ބުނެފައިވަނީ ބަދްރު 1 ނަމަކަށް ކިޔާ މިސައިލް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އިގްތިސާދީ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ޖިޒާންއަށް ކަމަށެވެ. އެ ސިޓީއަކީ ސައުދީ އަރަމްކޯއިން މިހާރު އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ތެޔޮ ސާފުކުރާ ކާރުޚާނާގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ސިޓީއެވެ. އެތަން ފުރިހަމައަށް ހިންގަން ފެށޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއްވެ އަދި ތަނަކަށް ގެއްލުންވިކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އީރާނާއި ގުޅިފައިވާ ހޫސީ ހަނގުރާމަވެރިން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން އަންނަ ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް  ސަންއާގެ ތެރެއިން މި ވޭތުވެޔަ މަސްތަކުގައި އެތައް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ސައުދީއަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ.

ސައުދީގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވަނީ ގިނަ މިސައިލްތައް ވައްޓާލާފައެެވެ.

ސައުދީ އަރައްބިއްޔާއާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އިސްވެ އޮވެ ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެެއަށް ވަދެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ކޯލިޝަނުން މަސައްކަތްކުރީ ހޫސީންގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ބައިނަލްްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއިން ބަލައިގަންނަ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ބާރުތައް އަލުން އިއާދަ ކޮށްދިނުމަަށެވެ.

ޔަމަނުގެ ހޫސީ ހަނގުރާމަވެރިންވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޖިޒާން ޕްރޮވިންސަށް އަމާޒުކޮށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްވެސް ދީފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކުވަނީ ޒަަަޚަމްވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް