18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ | 04 ފުސް
05 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

އޮރްދޮޣާންގެ އައު ސަރުކާރު

ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރައްވައި، ހައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އޮރްދޮޣާން ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

 • އަސާސީ ހައްޤުތަކުގެ އިތުރުން ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި، އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރައިގެންދާނެ
 • މިހާރު ބަަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ތުރުކީވިލާތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް މަގު ފަހިވެއްޖެ
 • އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީވިލާތުގެ އައު ކެބިނެޓް އިއުލާންކުރައްވާފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 11 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 01:18 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
 2. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
 3. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 4. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
 5. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
 6. ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި އެކަނި ވެސް 400 މީހުން ވޯޓުލާނެ، އެރަށުގައި ވެސް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނެތް!
 7. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
 8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


އައު ދައުރަކަށް ހުވައި ކުރެއްވުމަށްފަހު އޮރްދޮޣާން ރައްޔިތުންނާއި މުޚާޠަބުކުރައްވަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ތުރުކީވިލާތުގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރައްވައި، އެޤައުމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ކުރިއެރުން ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް އައު ދައުރަކަށް އިތުރު ބާރުތަކަކާއިއެކު ހުވައި ކުރެއްވި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރްދޮޣާން ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އައު ދައުރުގެ ހުވައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ރައްޔިތުންނާއި މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވީ ތުރުކީވިލާތް މިފެށި އައު ދައުރުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އިތުރުން އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއި، އަސާސީ ހައްޤުތަކުގެ އިތުރުން ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި، އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރައިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެންނަވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސްކަމުގައި ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި މިދިޔަ 15 އަހަރު ތުރުކީވިލާތުގައި ވެރިކަންކުރެއްވި އޮރްދޮޣާން ހޯމަ ދުވަހު މަޤާމުގެ ހުވައިކުރެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ ގޮތުގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ތުރުކީވިލާތުގައި ނެގުނު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއްގައި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ދޫކޮށް، އެގްޒެކެޓިވް ޕްރެޒިޑެންސީއަކަށް ދިޔުމަށް ރުހުން ދީފައެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްމަތައުން ވަނީ މިފަދަ ނިޒާމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އޮތް ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ތުރުކީވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ދައްކަން ޖެހުނު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އަގު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށާއި، މިހާރު ބަަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ތުރުކީވިލާތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް މަގު ފަހިވެއްޖެކަމަށެވެ. 

އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ވާނީ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނަށް ތާޢީދުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަކަށް ނޫންކަމަށާއި، ތުރުކީވިލާތުގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ 81 މިލިއަން ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަކަށްކަމަށެވެ. 

ވެރިކަމުގެ ހުވައި ކުރެއްވުމަށްފަހު އޮރްދޮޣާން ވަނީ ތުރުކީވިލާތުގެ އައު ކެބިނެޓް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. ބާރުގަދަ މަޤާމުތަކަށް ބަލާއިރު ޚާރިޖީ ވަޒީރު މެވްލޫތު ކަވުސެގްލޫ އާއި ދާޚިލީ ވަޒީރު ސުލެއިމާން ސޮއެލޫ ވަނީ އެމަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި އޮރްދޮޣާންގެ ދަނބިދަރިކަލުން ބެރާތު އަލްބައިރާކް ވަނީ މާލީ ވަޒީރުކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އެހެން މަޤާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ އެކި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގާތް މުޝީރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް