16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސްޓާބަކްސް ކޮފީ

ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓްތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ!

  • ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނީ 2020 ވަނަ އަހަރު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 18:17 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ސްޓާބަކްސްގެ ބުއިމެއް -- އޭއެފްޕީ

ސްޓބަކްސްގެ28,000  އައުޓްލެޓްގައި ޕްރާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓާބަކްސް އިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2020 ހަމައަށް އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އައުޓްލެޓަކުން ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ. ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެތަކެއް މަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ގައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި ބުއިންތަކުގައި "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބުއިންތައް ބޮވޭނެ ގޮތަށް ކުޑަ ލޯވަޅެއް ކަނޑާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާނޑުކިޔުން ވަނީ ސްޓާބަކްސް އަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ސްޓާބަކްސްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ކޮލީން ޗެޕްމޭން ބުނީ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިތައް ބޭނުންނުކުރުމަށް ނިންމީ އެ ކުންފުނީގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

"ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިތައް ރީސައިކަލް ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ، އެއީ ހޮޅިތައް މާ ހިމަވީމަ މެޝިންތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޕްރޮސެސްވާން އުނދަގޫވީމަ. އެހެންނަމަވެސް ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު ބޮޑުވުމުން އެ މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ރީސައިކަލް ކުރަން ފަސޭހަވާނެ،" ސްޓާބަކްސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޓާބަކްސް އިން އިތުރަށް ބުނީ ފިނި ބުއިންތަކުގައި ވިއްކާއިރު "ޕްލާސްޓިކް މަތިގަނޑު" ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް "ފްރެޕަޗީނޯ" ވިއްކާއިރު ކަރުދާސް ހޮޅި އެއާއެއްކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންނުކުރުމަކީ އަހަރުމެންނަށް ތިމާވެއްޓަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކަންތައް،" ސްޓާބަކްސް އިން ބުންޏެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެއް ބިލިއަން ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ބޭނުންނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ސްޓާބަކްސް އިން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް