18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން: ހުރިހާ ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތްކޮށްފި

 • ހޮހޮޅައިން ހުރިހާ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެ
 • ތައިލޭންޑްގެ ނޭވީ ސީލް އިން ވަނީ މިކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައި
 • ހުރިހާ ކުދިންނާއި ކޯޗު ހުރީ ގަދަވެ ސަލާމަތުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 16:56 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ހޮހޮޅަގައިި ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޭސްބުކް

ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައިވާ ވައިލް ބޯ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އެކަޕޯލް ޗަންޓަވޮން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ނޭވީ ސީލުން ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް ނުނެރެވި ތިބި ހަތަރު ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް ކަމަށާއި ސަލާމަތް ކުރި އެންމެންގެ ހާލު ރަގަނޅު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ "12 ވައިލްޑް ބޯރ އާއި ކޯޗު ހޮހޮޅައިން ނެރެވިއްޖެ" ކަމަށެވެ. ވައިލްޑް ބޯއަކީ އެ ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ނަމުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ތައިލޭންޑްގެ ނޭވީ ސީލުން ފޭސްބުކްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް

މީގެ ކުރިން އަށް ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށްފައިވާ އިރު އެ ކުދިން ވަނީ ޗިއާން ރައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައެވެ. އެ ކުދިންގެ ނަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ އާއިލާތަކުން ވެސް އެ ކުދިންނާ ބައްދަލު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރު ވިދާޅުވީ އިންފެކްޝަންގެ ރިސްކް ކުޑަވަންދެން ކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް ކުދިންގެ ގައިގައި އަތްލުން މަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ފަހަރެއްގައި ބިއްލޫރިގަނޑެއްގެ ފުރަގަހުގައި ހުރެ ބެލުމަށް ހުއްދަ ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ދެ ކުއްޖަކަށް 

ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކޯޗު ހޮހޮޅަ އަށް ގެއްލުނީ މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ގެއްލުނުތާ ނުވަ ދުވަހަށް ފަހު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެކުދިން ފެނިފައިވަނީ، ފެންބޮޑުވެފައިވާ އެ ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިއްބައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނެވެ. ދެ ކުއްޖަކަށް ނިއުމޯނިޔާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިހަށް ފަހު ހޮހޮޅަތެރޭގައި ހައިކްކުރަން އެ ކުދިން އެ ތަނަށް ވަން އިރު މޫސުން ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ އެތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވާރޭ ވެހި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހޮހޮޅައަށް ދަމައިގަތުމުންނެވެ. އެކުދިން ސަލާމަތްވީ ހިކިފަސްކޮށް އޮތް ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް އަރައިގެންނެވެ. އެކުދިންނަކީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނެވެ. އަދި ކޯޗަކީ 25 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހޮހޮޅަ އަށް އެ ކުދިން ގެއްލުނީ އެ ތަނުން އެ ކުއްޖެއްގެ 17 ވަނަ އުފަން ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް