18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން

ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން: ހުރިހާ ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތްކޮށްފި

 • ހޮހޮޅައިން ހުރިހާ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެ
 • ތައިލޭންޑްގެ ނޭވީ ސީލް އިން ވަނީ މިކަން ޔަގީން ކޮށްދީފައި
 • ހުރިހާ ކުދިންނާއި ކޯޗު ހުރީ ގަދަވެ ސަލާމަތުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 16:56 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
 3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
 7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
 8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ހޮހޮޅަގައިި ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޭސްބުކް

ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައިވާ ވައިލް ބޯ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އެކަޕޯލް ޗަންޓަވޮން ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ނޭވީ ސީލުން ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް ނުނެރެވި ތިބި ހަތަރު ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް ކަމަށާއި ސަލާމަތް ކުރި އެންމެންގެ ހާލު ރަގަނޅު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ "12 ވައިލްޑް ބޯރ އާއި ކޯޗު ހޮހޮޅައިން ނެރެވިއްޖެ" ކަމަށެވެ. ވައިލްޑް ބޯއަކީ އެ ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ނަމުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ތައިލޭންޑްގެ ނޭވީ ސީލުން ފޭސްބުކްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް

މީގެ ކުރިން އަށް ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށްފައިވާ އިރު އެ ކުދިން ވަނީ ޗިއާން ރައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައެވެ. އެ ކުދިންގެ ނަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ އާއިލާތަކުން ވެސް އެ ކުދިންނާ ބައްދަލު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރު ވިދާޅުވީ އިންފެކްޝަންގެ ރިސްކް ކުޑަވަންދެން ކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް ކުދިންގެ ގައިގައި އަތްލުން މަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ފަހަރެއްގައި ބިއްލޫރިގަނޑެއްގެ ފުރަގަހުގައި ހުރެ ބެލުމަށް ހުއްދަ ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ދެ ކުއްޖަކަށް 

ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކޯޗު ހޮހޮޅަ އަށް ގެއްލުނީ މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ގެއްލުނުތާ ނުވަ ދުވަހަށް ފަހު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެކުދިން ފެނިފައިވަނީ، ފެންބޮޑުވެފައިވާ އެ ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިއްބައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނެވެ. ދެ ކުއްޖަކަށް ނިއުމޯނިޔާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިހަށް ފަހު ހޮހޮޅަތެރޭގައި ހައިކްކުރަން އެ ކުދިން އެ ތަނަށް ވަން އިރު މޫސުން ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ އެތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވާރޭ ވެހި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހޮހޮޅައަށް ދަމައިގަތުމުންނެވެ. އެކުދިން ސަލާމަތްވީ ހިކިފަސްކޮށް އޮތް ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް އަރައިގެންނެވެ. އެކުދިންނަކީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނެވެ. އަދި ކޯޗަކީ 25 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހޮހޮޅަ އަށް އެ ކުދިން ގެއްލުނީ އެ ތަނުން އެ ކުއްޖެއްގެ 17 ވަނަ އުފަން ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް