22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އެމަރިކާ އެމްބަސީ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން އެއީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް: އެމެރިކާ އެމްބަސީ

  • ޖޯން ވަނީ ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ޖޯން ސޭފާޓް -- ފޭސްބުކް

އެހެން ގައުމުތަކުގއަި  އުޅޭ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވުރެ މުހިއްމު އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީން ބުނެފި އެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުން  ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިފަހައްޓާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޖޯން ސޭފާޓްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން ނެރެފައިވާ ކުރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަރަށް މުހިއްމު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއަކީ ވަކި މީހެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނާ ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީން ޑީޕޯޓް ކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގާ ހުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އުމުރުން 76 އަހަރުގެ ޖޯން ސޭފޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން އައިސް ރާއްޖޭގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަމުންދާ މީހެކެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެ މީހާގެ އަތުގައި ޕާސްޕޯޓެއް ވެސް އަދި ވިސާއެއް ވެސް ނެތެވެ. އަދި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ވެސް އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް