19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ކައުންސިލް އިންތިހާބް

އިންތިހާބަށް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނަން: އިލެކްޝަންސް

  • އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ -- ގޫގުލް

އެޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނީ މިހާރު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓްލާން ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަނި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު ކުރިން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ވަކި ތާރީހެއް ދަންނަވަން ނޭނގޭ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތަކުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ކައުންސލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން ޢިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކޮމިޝަނުން މީގެކުރިން ކުރެއްވި ހުރިހާ އިއުލާނެއް ބާތިލްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު އަންނަ އޭޕްރިލްމަހުގެ 8 ވަނަދުވަހު ބާއްވާއިރު މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އަންނަ މަހު ހަމަވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރައްވަންދެން މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން އެ މަޤާމުގައި ދެމި ތިއްބަވާނެ ކަމަށް ސިވިލްކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް