12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ނުހައްގުން ދައުވާކުރުން

މިޔަންމާގެ ގަތުލް އާންމު ރިޕޯޓުކުރި ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ކޯޓު

  • 14 އަހަރުގެ ޖަލުގެ ހުކުމެއް އައިސްފާނެ
  • މިއީ ނޫސްވެރިކަމަށް އަނދިރި ދުވަހެއް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 09:45 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


މިޔަންމާ އިން ހިންގި ގަތުލް އާންމު ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ ނޫސްވެރިން -- ރޮއިޓަރސް

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިފަސްކޮޅާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ރިޕޯޓު ކުރި ދެ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް މިޔަންމާގެ ކޯޓުން ނިންމާފިއެވެ.

އެ ދެ ނޫސް ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ރޮއިޓާސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މިޔަންމާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވާ ލޯން އާއި 28 އަހަރުގެ ކިއެ ސޮއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. މިއަދާ ހަމަހައަށް އެ ނޫސްވެރިންގެ ބަންދަށް ހަތް މަސްވެފައި ވާއިރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެ ދަނީ އެ ނޫސްވެރިން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިންގެ ހަމައެކަނި ކުށަކީ އެ ގަތުލް އާންމު ތަހްގީގުކުރުން ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަން ތަހްގީގު ކުރުމަކީ އެ ނޫސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށް ވެސް އެފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ "ކޮލޯނިއަލް އީރާ އޮފިޝަލް ސީކްރެޓް އެކްޓް"ގެ ދަށުންނެވެ. އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ 14 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ. ދެ ނޫސްވެރިން ވެސް ވަނީ އެ މީހުންނަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ދެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކުރީ، ބުޑިސްޓުންގެ އާބާދީ ބޮޑު މިޔަންމާގެ ފުލުހުންގެ ރޭވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނޫސް ވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން ކަމަށް ބުނެ މިޔަންމާގެ ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިޝަލަކު އެ މީހުން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ގެންގޮސް، ނޫސްވެރިންގެ އަތަށް ޑޮކުމެންޓެއް ދިންތާ އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް އެތަނަށް އިތުރު ފުލުހުންތަކެއް ވަދެ ވަނީ އެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ބުނީ އެ ނޫސްވެރިންގެ އަތުގައި ހުރީ ސަރުކާރުގެ ސިއްރު ޑޮކިއުމެންޓެއް ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމި ދުވަހަކީ އެ ގައުމުގެ ނޫސްވެރިކަމަށް އަދިރި ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ބުޑިސްޓުން ގިނަ މިޔަންމާ އިން ހިންގި ޖަރީމާތައް ދުނިޔެއަށް ސާފުކޮށް ފެނުނުއިރު، އެތައް ލައްކަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ވަނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ވަތަން ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖްރަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް