24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އެރިޓްރިއާ އާއި އިތިއޯޕިއާ

އެރިޓްރިއާ އާއި އިތިއޯޕިއާ ސުލްހަވެއްޖެ

  • އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮސްފައިމިވަނީ ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން އެރިޓްރިއާގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  6. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  7. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


އިތިއޯޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބީ އަހްމަދު އެރިޓްރިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ކިއުމަށް ނުކުމެ -- ބީބީސީ

އިތިއޯޕިއާ އާއި އެރިޓްރިއާ ދެމެދު އޮތް ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ނިމިއްޖެ ކަމަށް ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ގަރާރެއްގައި ސޮއި ކުރައްވައިިފިއެވެ.

މި ދެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި 1998 އިން 2000 ވަނަ އަަހަރާ ހަމައަށް ހިނގި ހަނގުރާމަ މުޅިން ނިންމާލާފައި ނުވާއިރު އަދިވެސް ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އޮވެއެވެ. ދެ ގައުމުން ވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމާއި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އަލުން އިއާދަކުރުމަށް ވެސް އެއްބަސްވެފައެެވެ.

ހަނގުރާމައަށް ފަހު ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ އާއިލާތައް ވަނީ ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފޯނުން ގުޅައިފަ އެވެ. 

އިތިއޯޕިއާގެ ނޫސްވެެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޝިސޭ ވޯރސް ވަނީ އެރިޓްރިއާގައި ހުރި އޭނާގެ ބޭބެއަކަށް ގުޅާފައެވެ.

"ހިނދުކޮޅަކަށް އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދު ހުއްޓުނު، އަހަރެންގެ އަޑު ތުރުތުރުއަޅާ އަދި ބަހެއް ބުނަން އުނދަގޫވި.ހަމަ ޖެހި ބޭބެއާ އަހަރެން ވާހަކަދައްކަން އިރުކޮޅެއް ނެގި"

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮސްފައިމިވަނީ ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން އެރިޓްރިއާގެ ވެރިރަށް އަސްމަރާގައި ބޭއްވި ތާރީޚީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހުއެވެ.

އެެރިޓްރިއާގެ ރައީސް އައިޒާއަސް އަފުވާކީ އަދި އިތިއޯޕިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބީ އަހްމަދުގެ ބައްދަލުވުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރުުގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 2000 ވަނަ އަހަރު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ދެ ގައުމު އޮތީ "ހަނގުރާމައެއް ނެތް ސުލްހައެއް ނެތް" ހާލަތެއްގައެެވެ.

އެ ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް