19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ސުޝްމިތާ ދަރިންނާއި އެކު މިއާމީ ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

  • ހޮޓަލެއްގެ ޕޫލްގައި މަޖާކުރަމުންދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވޭ
  • އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ސުޝްމީތާގެ ދެ ދަރިންގެ ނަމަކީ ރިނީ އަދި އެލީޝާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސުޝްމިތާ ސެން އޭނާގެ ދެ ދަރިންނާއި އެކު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުޝްމިތާ ސެން އޭނާގެ ދަރިންނާއި އެކު މިއާމީ ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ސުޝްމިތާ ވަނީ ދެކުދިންނާއި އެކު ހޮޓަލެއްގެ ޕޫލްގައި މަޖާކުރަމުންދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާގެ އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އެކަނި ވެސް ޕޫލްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އޮއްވާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ވެސް ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

އަދި  ކުދިންނާއި އެކު ބޭރަށް ގޮސް މަގުމަތީގައި އާއި މިއާއީގެ އެކި ތަންތަނުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާ ވަނީ ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

ސިންގަލް ޕޭރެންޓެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ސުޝްމީތާގެ ދެ ދަރިންގެ ނަމަކީ ރިނީ އަދި އެލީޝާއެވެ.

1994 ވަނަ އަހަރު މިސްޔުނިވާސް ގެ ތާޖް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ސުޝްމިތާ ފިލްމް ކުޅެން ފަށާފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވާ ފިލްމަކީ "ދަސްތަކް"އެވެ. މި ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވީމަމުގައި ނުވިޔަސް ސުޝްމީތާ ނަން ބޮލީވުޑުން ފަނޑުވެގެންނެއް ނުދެއެވެ.

އަދި 2006 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ގިނަ ފިލްމް ތަކެއްގައި މަސްއކަތް ކުރިނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އޭނާދިޔައީ ފިލްމް ކުޅުމާއި ދުރަށް ޖެހެމުންނެވެ.ފާއިތުވި އަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ  ބެންގާލީ ފިލްމް "ނިރްބާކް" އެކަނިއެވެ. މިވަގުތު ފިލްމު ކުޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސުޝްމިތާ ކުރަމުންދަނީ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ތަކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް