16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ސުޝްމިތާ ދަރިންނާއި އެކު މިއާމީ ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

  • ހޮޓަލެއްގެ ޕޫލްގައި މަޖާކުރަމުންދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވޭ
  • އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ސުޝްމީތާގެ ދެ ދަރިންގެ ނަމަކީ ރިނީ އަދި އެލީޝާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 02:24 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ސުޝްމިތާ ސެން އޭނާގެ ދެ ދަރިންނާއި އެކު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުޝްމިތާ ސެން އޭނާގެ ދަރިންނާއި އެކު މިއާމީ ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ސުޝްމިތާ ވަނީ ދެކުދިންނާއި އެކު ހޮޓަލެއްގެ ޕޫލްގައި މަޖާކުރަމުންދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާގެ އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ އެކަނި ވެސް ޕޫލްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އޮއްވާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ވެސް ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

އަދި  ކުދިންނާއި އެކު ބޭރަށް ގޮސް މަގުމަތީގައި އާއި މިއާއީގެ އެކި ތަންތަނުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާ ވަނީ ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.

ސިންގަލް ޕޭރެންޓެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ސުޝްމީތާގެ ދެ ދަރިންގެ ނަމަކީ ރިނީ އަދި އެލީޝާއެވެ.

1994 ވަނަ އަހަރު މިސްޔުނިވާސް ގެ ތާޖް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ސުޝްމިތާ ފިލްމް ކުޅެން ފަށާފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވާ ފިލްމަކީ "ދަސްތަކް"އެވެ. މި ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވީމަމުގައި ނުވިޔަސް ސުޝްމީތާ ނަން ބޮލީވުޑުން ފަނޑުވެގެންނެއް ނުދެއެވެ.

އަދި 2006 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ގިނަ ފިލްމް ތަކެއްގައި މަސްއކަތް ކުރިނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އޭނާދިޔައީ ފިލްމް ކުޅުމާއި ދުރަށް ޖެހެމުންނެވެ.ފާއިތުވި އަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ  ބެންގާލީ ފިލްމް "ނިރްބާކް" އެކަނިއެވެ. މިވަގުތު ފިލްމު ކުޅުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ސުޝްމިތާ ކުރަމުންދަނީ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ތަކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް